Politie Zaanstreek-waterland
Politie Zaanstreek-Waterland start imago onderzoek


De Politie Zaanstreek-Waterland gaat een grootschalig onderzoek houden naar het beeld dat regiobewoners hebben van de Politie Zaanstreek-Waterland.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ervaringen, beleving, verwachtingen en wensen van burgers ten aanzien van de politie in de negen gemeenten die het korps bestrijkt.
Het onderzoek valt samen met de landelijke telefonische enquête van de 'Politiemonitor Bevolking 2003'. Daarin wordt slechts gedeeltelijk ingegaan op het imago van het politiekorps.
Aan de hand van de uitkomsten zal de aanpak en dienstverlening verder worden geoptimaliseerd.
Komende week zal er bij ruim 3.000 huishoudens, dit is 1% van de bevolking van de Politieregio Zaanstreek-Waterland, een enveloppe in de brievenbus vallen. In de enveloppe treft men naast een aanbiedingsbrief namens de korpschef, tevens de enquête aan.
Doordat er geen naam en adresgegevens worden gevraagd, blijft de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd. De gegevens worden uitsluitend door Politie Zaanstreek - Waterland gebruikt.


14:30 13-MRT-03
LOC: PURMEREND, GILDEPLEIN

Bromfietsers massaal in de fout

Bij een bromfietscontrole bleken 18 bromfietsen een te hoog vermogen te hebben. Daarnaast rook een 53-jarige bestuurder uit Purmerend naar alcohol. Hij blies 305 ug/l op het ademanalyseapparaat, wat hem een proces-verbaal en een rijverbod van twee uur opleverde.
Ook werden er nog drie bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van een helm en twee voor het ontbreken van een bromfietscertificaat.
De controle werd gehouden van halfdrie tot kwart over vier en maakte deel uit van het project ter bestrijding van bromfietsoverlast in Purmerend. Er werden totaal 33 brom- en snorfietsen gecontroleerd.

17:27 13-MRT-03
LOC: PURMEREND, AMPERESTRAAT

Boot gestolen vanaf bedrijfsterrein

Tussen dinsdagavond en donderdagochtend werd vanaf een bedrijfsterrein een aluminium boot gestolen. Het terrein is omgeven door afgesloten hekken en grenst aan een sloot. De boot is vermoedelijk over het water weggehaald, want de toegangshekken waren niet verbroken. Omdat de sloot doorloopt moet deze even verderop uit het water zijn getild. De boot is 3.70 m lang, 1.40 m breed en groen van kleur.

00:03 14-MRT-03
LOC: PURMEREND, OHMSTRAAT

Snelkraak bij autodealer

Gisteren, aan het eind van de avond, werd ingebroken bij een autodealer. Men heeft men een auto een zijdeur van de showroom geforceerd en kon zo binnenkomen. Uit de showroom stal men een kast met daarin een tiental autoradio's. Door de inbraak werden ook twee auto's beschadigd. Vermoedelijk heeft men voor de inbraak en het vervoer van de buit een bestelauto gebruikt.

12:49 14-MRT-03
LOC: WORMER, KRUISING RIGASTRAAT MET DE BALK

Motorrijder dodelijk verongelukt

Een 22 jarige motorrijder uit Zaandam is dodelijk verongelukt bij een verkeersongeval. Bij dit ongeval moest een vermoedelijk ongeveer 35-jarige vrouw door de brandweer uit haar auto worden bevrijd. De vrouw werd daarna met nog onbekend letsel naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Haar 39-jarige man, bestuurder van de auto, haar bijna 2-jarige dochter en 6-jarige zoon werden met snijwonden naar ziekenhuis De Heel in Zaandam gebracht.
Het ongeluk gebeurde toen de automobilist op de kruising linksaf sloeg en vermoedelijk de hem tegemoet rijdende motorrijder niet heeft gezien. Deze reed met volle snelheid in de flank van de auto en kwam ten val. Reanimatie van ambulancepersoneel mocht niet meer baten.
De traumaheli en de brandweer verleenden assistentie. De weg en aansluitende Zaanbrug werden tot 14.00 uur afgesloten.

EINDE
------- --

Deel: ' Politie Zaanstreek-Waterland start imago onderzoek '
Lees ook