Politie Amsterdam-Amstelland

Integriteit bij Vreemdelingendienst
20-6-2002. De Vreemdelingendiensten van de regiokorpsen Amsterdam-Amstelland en Utrecht zijn ver gevorderd met de ontwikkeling van integriteitsmanagement. De verwachting is dat dit najaar het daarmee verband houdende Kema-keurmerk zal worden toegekend. De aanpak heeft tot doel de kwaliteit en de integriteit van het arbeidsproces rond vreemdelingen te waarborgen.

De aanleiding daartoe werd twee jaar geleden onderkend. De processen rond de vreemdelingenafhandeling bleken kwetsbaar. Termijnen werden niet of moeizaam gehaald. Belangen voor sommige vreemdelingen waren dermate groot dat de kans op malversaties reëel was. In- en externe onderzoeken leidden meermalen tot ontslag- en strafrechtelijke procedures contra politiepersoneel.

Met ondersteuning van Kema zijn bij de Vreemdelingendiensten in Amsterdam en Utrecht de werkprocessen getoetst op afbreukrisicos, zijn kwaliteitsnormen ontwikkeld en zijn nieuwe beheersmaatregelen genomen. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat alle beslissingen rond vreemdelingen getoetst worden door een tweede ambtenaar (van een andere discipline).

Bij de ontwikkeling van het nieuwe integriteitsmodel hebben externen een bijdrage geleverd. In dit verband kunnen worden genoemd de Vreemdelingenadvocatuur, de werkgroep Opvang Asiel (van de samenwerkende raad van kerken) en de IND. Om te garanderen dat in het nieuwe systeem geen gewenning optreedt en risicos weer een kans krijgen, vinden jaarlijks zogenaamde audits plaats.
---

Wietplantage aangetroffen
20-6-2002. Gisteravond heeft de politie in een pand aan de Da Costastraat een wietplantage aangetroffen. De politie nam 280 hennepplanten in beslag. Agenten kregen een melding van enorme wateroverlast in een woning. De overlast bleek te komen van de zolderverdieping. Daar troffen zij een hennepkwekerij aan. De politie doet onderzoek naar de bewoner van het pand.


---

Geweldplegers gearresteerd
20-6-2002. De politie heeft vannacht drie geweldplegers gearresteerd in een internetcafé op het Damrak. De mannen in leeftijd tussen 26 en 46 jaar oud, misdroegen zich in de zaak. De beveiliger sprak de mannen aan op hun gedrag. Zij pikten dit niet en sloegen gezamenlijk op het slachtoffer in. Gealarmeerde agenten wisten de mannen in te rekenen. Zij zijn ingesloten.


---

Man neergestoken na twist
20-6-2002. Gisteravond is een 32-jarige man neergestoken in de Oude Doelenstraat. Het slachtoffer had op straat ruzie gekregen met een kennis. Deze stak na een woordenwisseling de man in zijn bil. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. De dader is voortvluchtig.


---


Serieverkrachter Nachtwachtlaan na ruim twee jaar gepakt

Deel: ' Politiebericht A'dam Amstelland 20-06-2002 '
Lees ook