Korps: Brabant-Noord, plaats: Den Bosch 16-05-2002 Van 20 tot 27 mei: Jeugdweek in de regio

De politie Brabant-Noord organiseert van maandag 20 tot en met zondag 26 mei voor het vijfde achtereenvolgende jaar een regionale jeugdweek. Dit keer is het doel het bevorderen van een bewustwording bij de jeugd en horeca-ondernemers met betrekking tot het gebruik en het verstrekken van alcohol. Derhalve heet het thema van de week: Alcohol is niet Gewoon. Aan de organisatie van de aktiviteitien neemt ook een aantal externe partners deel zoals scholen, Novadic en horeca-ondernemers. Na 26 mei volgt een evaluatiebericht.

Rode draad door alle activiteiten die in de jeugdweek worden georganiseerd is de gedachte dat gebruik van alcohol niet iets is wat er gewoon bij hoort, maar iets waar een bewuste keuze onder moet liggen. Het beleid van de politie is erop gericht om voor alle geconstateerde strafbare feiten een proces-verbaal op te maken. Aangetroffen wapens en verdovende middelen worden in beslag genomen.

Binnen de vier deelnemende politiedistricten wordt een aantal activiteiten uitgezet. Ieder district heeft gekozen voor een eigen aanpak op maat:


* In district AA en Dommel staan het indrinken, het gebruik en het verstrekken van alcohol centraal. Middels een filmpje dat gemaakt is met medewerking van een jongerengroep komen het indrinken en de gevolgen ervan aan bod. Ook zal over alcoholgebruik in het uitgaansleven worden geacteerd. Een en ander vindt plaats op diverse scholen. Daarnaast wordt op een aantal lokaties op alcohol gecontroleerd.


* In district de Leijgraaf gaat de politie op de diverse JOPs met jongeren de dialoog aan over alcohol. Daarbij worden folders uitgereikt van Novadic. Ook wordt gecontroleerd op het verstrekken van alcohol aan jongeren beneden de zestien jaar.


* In district Maasland controleert de politie onder andere in cafés, discotheken en kantines. Ook worden de hangplekken bezocht. Op zaterdag 25 mei wordt een voorlichtingsavond gehouden in discotheek Lunenburg in Loosbroek. Daaraan verlenen ook medewerkers van Novadic en 3VO hun medewerking.


* Het district Land van Cuijk richt zich op brugklassers en hun ouders. Daarnaast zal de politie duidelijk aanwezig zijn in de buurt van uitgaanscentra en hangplekken en op andere plaatsen waar jeugd samenkomt. Daarbij wordt over het gebruik van alcohol gesproken én wordt de consumptie ervan gecontroleerd

Deel: ' Politiebericht Brabant-Noord Den Bosch 16-05-2002 '
Lees ook