Korps: Brabant-Noord, plaats: Uden 18-06-2002 Persbericht district De Leijgraaf

BRAND WELZORG, Uden

Van maandag op dinsdag is tot tweemaal toe brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Loopkantstraat in Uden. In de voornacht kwam er een melding van brand binnen. Terplaatse bleek dat er in de magazijnruimte van de Welzorg een kleine vuurhaard was. De brandweer van Uden had de brand snel onder controle. Het pand is na de brand provisorisch afgesloten. Een beveiligingsbedrijf en de politie hebben het bedrijf in de loop van de nacht een paar maal gecontroleerd. Kort na de laatste controle tegen half zeven vanmorgen, sloegen plotse-ling de vlammen uit het dak. De politie heeft in verband met de rookontwikkeling per ge-luidswagen en via de regionale omroep omwonenden verzocht uit voorzorg ramen en deuren te sluiten. Uit metingen van de brandweer is later gebleken dat zich in de rook geen ver-hoogde concentraties van gevaarlijke stoffen bevonden. Het pand, waarvandaan o.a. zoge-naamde scootmobilen en rollators worden uitgeleverd, moet als geheel verloren worden be-schouwd. De twee belendende percelen, een dienstverlenend bedrijf en een computerfirma liepen brand- en rookschade op. De brandweer van Uden kreeg bij de bestrijding van de brand o.a. assistentie van de korpsen Oss, Veghel, Landerd, Zeeland en Nistelrode. De brandweer was de brand omstreeks 08.00 uur meester. De brandweer is nog tot 15.00 uur bezig geweest met nablussingswerkzaamheden. De politie heeft de Loopkantstraat geduren-de de bluswerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. In afwachting van een technisch sporenonderzoek door de technische recherche morgenvroeg, wordt het pand bewaakt door een beveiligingsorganisatie.

SNELHEIDSCONTROLES (Uden / Veghel)

Dinsdagmorgen zijn bij snelheidscontroles op de locaties Industrielaan en Rijksweg N265 in Uden en op de Corridor in Veghel 224 overtredingen geconstateerd. Industrielaan: Op een stuk waar 50 km/h mag worden gereden zijn 180 automobilisten bekeurd voor over-treding van de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid is nog niet bekend. Rijksweg N265: Op deze locatie zijn 36 automobilisten bekeurd voor overtreding van de maximum snelheid van 80 km/h. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 118 km/h. Corridor: Op de Corridor werden 8 automobilisten bekeurd voor overtreding van de maximum snel-heid van 80 km/h. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 121 km/h.

BEDREIGING (Uden)

Maandagavond is een bewoonster van de Kleefsestraat in Uden door de buurman verbaal met de dood bedreigd. Het tweetal kreeg een woordenwisseling over een radio die te hard aanstond. De buurman bedreigde haar verbaal met de dood.

Deel: ' Politiebericht Brabant-Noord Uden 18-06-2002 '
Lees ook