Politiebericht

Korps: Brabant-Zuid-Oost, plaats: Eindhoven 02-04-99

Actiedag afdeling Eindhoven-Binnenstad succesvol/

Eindhoven: Grote actie in de Eindhovense binnenstad Van donderdag 1 april omstreeks 10.00 uur, tot vrijdag 2 april 03.30 uur, heeft de afdeling Eindhoven-Binnenstad, een actiedag gehouden.

Fietsen
In de ochtenduren begonnen eerst de stadswachten. Zij hebben ongeveer 245 fietsen verwijderd uit het centrum. Hierbij zijn zij geholpen door twee mensen van de Ergon. De verwijderde rijwielen zijn voornamelijk fietswrakken. Deze fietsen waren de afgelopen maand al gemerkt door de stadswachten.

Aanhoudingen
De politie heeft verder tal van controles gehouden. Hierbij was het gehele personeel van de afdeling Eindhoven-Binnenstad betrokken. (Ongeveer 80 personen).
Bij de actie zijn in totaal 24 mensen aangehouden en zijn enkele honderden bekeuringen uitgedeeld. De aanhoudingen vonden plaats voor:
-Rijden onder invloed: 9 maal. Hierbij waren drie personen die zijn aangehouden omdat zij (mede) onder invloed waren van andere stoffen dan alcohol;

-Het voorhanden hebben van drugs: 5 maal. Een 33-jarige Eindhovenaar, die hiervoor is aangehouden, bleek ook gezocht te worden in verband met de beroving van een 32-jarige man uit Sint Oedenrode. Deze beroving vond plaats op 2 maart jl. op de oude Stadsgracht in Eindhoven. De 33-jarige is inverzekering gesteld.
-Het voorhanen hebben van een wapen: 4 maal. De wapens betroffen een stroomstoot wapen, een knuppel, een mes twee wapenstokken en een steen.

-Baldadigheid: 1 maal. Het schoppen tegen een lantaarnpaal.
-Diefstal: 1 maal. Betrof het stelen van een politiepet uit een politieauto.

-Vechten op straat: 2 maal.

-Overige verkeerszaken: 2 maal. Negeren stopteken en rijden door rood licht; bromfietser zonder helm, die een valse naam opgaf. Een aantal van de aangehouden personen kreeg in overleg met justitie, direct een boete opgelegd. De boetebedragen variëren van 90 (bromfietser zonder helm) tot 750 gulden (een geval van rijden onder invloed). Tegen de overigen is proces-verbaal opgemaakt.

Coffeeshops
In het kader van de actiedag zijn er ook zes coffeeshops gecontroleerd. Daarbij is gelet op de aanwezige voorraad drugs en de leeftijd van de klanten. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Controles
In de kaders verkeer - openbare orde - en jeugdzorg, zijn diverse controles op verschillende plaatsen in de Eindhovense binnenstad, gehouden.
Daarbij zijn ruim driehonderd bekeuringen uitgeschreven. Ook zijn er in totaal 252 blaastesten afgenomen. De bekeuringen zijn uitgeschreven voor uiteenlopende feiten. Zo is er bekeurd voor overschrijding van het sluitingsuur horeca (1 maal); het wildplassen (2 maal), snelheidsovertredingen (96 maal). Bij de snelheidsovertredingen was de hoogst gemeten snelheid 127 km/u. Deze snelheid is vastgelegd tijdens een controle op de Prof. Dr. Dorgelolaan.

Informatie: Jan van der Meijden. tel. 0492 561360

Deel: ' Politiebericht Brabant-Zuid-Oost - 3107 '
Lees ook