Politiebericht

Korps: Brabant-Zuid-Oost, plaats: Valkenswaard
Persberichten 25 februari 1999/

Berichten uit Valkenswaard
Hennepkwekerij in centrum Valkenswaard
Op woensdag 24 februari 1999 om 19.24 uur werd door een anonieme melder medegedeeld dat er in de omgeving van de Peperstraat te Valkenswaard een sterke weedlucht hing. Onderzoek ter plaatse wees uit dat deze stank vermoedelijk afkomstig was vanuit een bedrijfspand aan de Peperstraat te Valkenswaard. In het pand bleek na onderzoek inderdaad een in werking zijnde hennepkwekerij te zijn gevestigd. In totaal werden 2300 planten aangetroffen en een grote hoeveelheid groeilampen, ventilatoren en andere goederen benodigd voor het kweken van hennep. Het pand werd gedurende de nacht onder bewaking van de politie gesteld. Heden morgen, donderdag 25 februari 1999, werd de kwekerij ontmanteld en de aangetroffen goederen vernietigd. Uit het onderzoek bleek voorts dat de elektriciteit voor het in bedrijf houden van de kwekerij rechtstreeks was afgetakt van de hoofdkabel van de PNEM. De waarde van de goederen die in beslag werden genomen en vernietigd is ongeveer 75.000 gulden

Bommelding bij bedrijf te Valkenswaard
Op donderdag 25 februari 1 999 omstreeks 10.20 uur kwam er bij een bedrijf aan de John F. Kennedylaan te Valkenswaard een bommelding binnen. Door de politie werd een onderzoek ingesteld waarbij geen bom werd aangetroffen. Het pand is voor korte tijd ontruimd geweest. Het onderzoek wordt voortgezet.

Deel: ' Politiebericht Brabant-Zuid-Oost Valkenswaard '
Lees ook