Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 13-08-2001 Politiebericht; Uitnodiging persconferentie ` cameratoezicht` Maandag, 13 augustus 2001

Maastricht

Cameratoezicht in binnenstad Maastricht
In een deel van de binnenstad van Maastricht is sinds 1 juli cameratoezicht operationeel, met als doel het veiligheidsgevoel van mensen op straat te bevorderen. Gedurende een proefperiode van vier weken heeft de politie het systeem uitgeprobeerd. Op 16 augustus 2001 worden de cameras officieel in gebruik gesteld.

In totaal 35 cameras bestrijken een gebied op en rond Markt, St. Servaasbrug, Boschstraat en Maasboulevard. Voor dit gebied is gekozen omdat daar de meeste overlast is door een cumulatie van factoren: aanwezigheid van junks en zwervers, de handel in drugs en de concentratie van uitgaansgelegenheden.

De beelden van de cameras worden 24 uur per dag opgenomen en ruim vier dagen bewaard. Op sommige momenten kijkt de politie live mee ter ondersteuning van politiepatrouilles op straat. Zodra in de centrale een dreigende situatie of incident waargenomen wordt, wordt een politiepatrouille gestuurd. Bijkomend voordeel is dat patrouilles flexibeler zijn, omdat ze minder vaak op vaste plekken hoeven te posten.

Op basis van de Wet politieregisters heeft de
burgemeester/korpsbeheerder reglementen opgesteld waarin het gebruik van het cameratoezicht en privacy-bepalingen zijn geregeld. De Registratiekamer heeft hierover positief geadviseerd.

De verwachting is dat door de cameras de pakkans van daders van delicten wordt verhoogd en dat er een preventieve werking van uitgaat, met name op het gebied van escalatie van geweld. Het doel van dit alles is het veiligheidsgevoel van mensen op straat te vergroten. Om dit te meten zullen in 2002 en 2004 enquêtes worden uitgevoerd in het Kernwinkelgebied en het Boschstraatkwartier. De vraag of ook daadwerkelijk het aantal delicten zal afnemen is op dit moment niet te beantwoorden: een aantal zaken gebeurt gewoon, door emoties, drank en drukte. Bovendien ontwikkelt criminaliteit zich onvoorspelbaar en met een eigen agenda.

Het project cameratoezicht is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Ph.J.I.M. Houben, burgemeester van Maastricht en tevens korpsbeheerder van de politie regio Limburg Zuid, nodigt u hierbij van harte uit voor een persconferentie over het cameratoezicht op donderdag 16 augustus om 11.15 uur in het politiebureau aan de Prins Bisschopssingel in Maastricht. De werking van het systeem zal dan uitgebreid worden gedemonstreerd, onder meer aan de hand van een nagespeeld incident op straat.

Inlichtingen bij:
Math Derey (politie Maastricht 043 - 400 1006)

Deel: ' Politiebericht Cameratoezicht in binnenstad Maastricht '
Lees ook