Jonge vuurwerkovertreders massaal doorverwezen naar HALT 15:05 donderdag 14 januari 1999

Bert Visser
0592-361290

In het kader van het vuurwerkproject 1998 zijn rond de 90 jeugdigen aangemeld voor de HALT-procedure. Ze zijn door de politie betrapt op het in bezit hebben en afsteken van vuurwerk in een periode waarin dat niet was toegestaan of het bezit van illegaal vuurwerk, zoals strijkers widdowmakers en lawinepijlen. In vergelijking met het vorig jaar betekent dit een toename met ongeveer 70 jongeren. De politie wijt deze stijging aan het feit dat op klachten de politie consequent ter plaatse is gegaan. Daarnaast is er minder gewaarschuwd en meer geschreven. Er is een kleine 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen en het aantal klachten over vuurwerk is gedaald. Tot eind november kwamen de meeste klachten uit het district Noord, maar nadat daar een illegale handelaar werd gesnapt nam het aantal klachten af.
In de controleperiode van begin november tot na nieuwjaar hebben 650 mensen geklaagd over overlast van vuurwerk. 10 handelaren hebben een proces-verbaal gekregen vanwege de illegale opslag en verkoop van vuurwerk.

info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Politiebericht Drenthe - 1255 '
Lees ook