Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid


Persberichten 19-06-1999 t/m 28-06-1999
Katwijk
Rijden onder invloed
Op zaterdagochtend 19 juni omstreeks 01.00 uur werd op de Boulevard in Katwijk een slingerende auto gesignaleerd. Op de Boerslaan werd de bestuurder aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een blaastest. Daar blies de man 1070 ugl op het ademanalyse-apparaat. Het rijbewijs werd ingevorderd en de bestuurder kreeg een rijverbod voor 14 uur. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt

Bollenstreek

Controles uitrijden mest
De komende weken voert de politie samen met de Algemene Inspectiedienst controles uit op het uitrijden van mest. Ingevolge de milieuwetgeving is het uitrijden van dierlijke meststoffen op landbouwgronden aan regels gebonden. Die regels hebben onder andere betrekking op de locaties waar dit wel en niet is toegestaan, op de samenstelling van de grond, op de uit te rijden hoeveelheid meststoffen en op het tijdstip waarop uitrijden is toegestaan. In dit jaargetijde gelder er geen uitrijbeperkingen. Wat wel moet gebeuren is dat de uitgereden mest direkt wordt ondergewerkt of in de grond wordt geinjecteerd. Een uitzondering hierop is het gebruik van vaste mest op grasland. Als een overtreding wordt geconstateerd, kunnen politie en Algemene Inspectiedienst besluiten tot het opmaken van een proces-verbaal. Met specifieke vragen over dit onderwerp kan men terecht bij het Milieu HandhavingsTeam Noord van Politie Hollands Midden, telefoonnummer (0252) 431814, of de Algemene Inspectiedienst, telefoonnummer (030) 6692669.

Wegens interne reorganisatie verloopt de berichtgeving nog wat moeizaam. Onze welgemeende excuses daarvoor. We trachten dit zo spoedig mogelijk te herstellen.
Laatst bijgewerkt op 28-06-1999 - © 1999 H.T. Zielstra.

Deel: ' Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid - 1885 '
Lees ook