Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid


Persberichten 11-02-1999 t/m 18-02-1999
Oegstgeest

Studentenbarak "gekraakt".
Op maandag 15 februari 1999 omstreeks 13.00 uur kwam er bij de politie de melding dat er een woning van de Stichting Leidse Studentenhuisvesting, een van de Studentenbarakken aan de Oude Rijnsburgerweg te Oegstgeest, was gekraakt. Bij onderzoek bleek dat een kamer in een van de barakken in gebruik was genomen door een aantal studenten, die deel uit maakten van de krakersgroepering "Euro dusny". Mogelijk was deze kamer enige tijd niet gebruikt. Of de "krakers" in de woning kunnen blijven is niet bekend. In overleg met de eigenaar zal naar een oplossing gezocht worden.

Sassenheim

Onderzoek naar brand in opslagloods.
Op zondag 14 februari 1999 werd er door de Technische Recherche van de politie een onderzoek ingesteld naar het ontstaan van de band in de opslagloods van Rijkswaterstaat aan de Rijksstraatweg te Sassenheim. Naar nu bekend is geworden is de brand waarschijnlijk ontstaan door brandstichting. Op het tijdstip van het ontstaan van de brand waren er geen elektrische apparaten in werking. Er werden in het pand o.a. twee brandhaarden met verbrand papier ontdekt. Naar de daders wordt een onderzoek ingesteld.

Oegstgeest

Woninginbraak.
In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 februari 1999 werd er ingebroken in een woning aan de Clinckenburgh te Oegstgeest. Na het openen van de garage-roldeur kon men tevens de woning betreden. In de woning werden alle vertrekken doorzocht. Diverse goederen zijn uit de woning weggenomen. Wat er allemaal is weggenomen is nog niet precies bekend. De daders hebben wel de tijd genomen. Zij hebben zelfs een flesje bier in de woning leeggedronken. Onderzoek wordt ingesteld.

Politie Hollands Midden zet experiment met erkende beveiligingsbedrijven voor beveiliging woning door.

De politie Hollands Midden zet ook dit jaar de samenwerking met beveiligingsbedrijven door. Het gaat hierbij om een voortzetting van het experiment dat op 1 augustus van het vorig jaar startte. Het uitbrengen van beveiligingsadviezen werd over gelaten aan erkende beveiligingsbedrijven. Inmiddels hebben zestien bedrijven een convenant met het korps afgesloten over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Tachtig bewoners kregen het certificaat Veilig Woning. Bij hen werd sinds die erkenning niet meer ingebroken.

Voor het experiment bracht de politie zelf de beveiligingsadviezen uit. Dit kostte veel tijd. Als een bewoner nu om advies vraagt bij de plaatselijke politie, krijgt deze een informatie-enveloppe. Daarin treft hij naast een brochure ook een lijst aan met deelnemende beveiligingsbedrijven. De bewoner maakt dan zelf een keuze voor een bedrijf dat vervolgens een beveiligingsadvies geeft. Als de bewoner akkoord gaat met de offerte, wordt er door het bedrijf het door de politie goedgekeurde hang- en sluitwerk aangebracht. Ook wordt er gelet op beveiligingsverlichting. De woning is dan beveiligd volgens de normen van de politie en het beveiligingsbedrijf mag het certificaat Veilig Woning afgeven. Een kopie daarvan wordt naar de politie gestuurd die het een en ander steekproefsgewijs controleert. Op die manier blijft gewaarborgd dat de bedrijven conform de afspraken beveiligen. Voor de bewoner is er dan naast een veilige woning, nog een bijkomend voordeel. Er kan dan namelijk korting worden verkregen op de inboedelverzekering.

Regionaal coördinator Arie van Wijk, noemt het experiment nu al een succes. Inmiddels hebben een tachtig bewoners het certificaat ontvangen en is er daar niet meer ingebroken. "Dat verbaast mij niets" zegt hij. "Landelijke onderzoeken geven immers aan dat in woningen die beveiligd zijn volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen, praktisch niet meer ingebroken wordt. Het inbraakrisico bij die woningen daalde met maar liefst 90 %."

In een vijftal andere regio's is men met dit experiment aan de slag gegaan. Die van Hollands Midden mag echter uniek genoemd worden. De deelnemende beveiligingsbedrijven worden namelijk achteraf pas op hun werk gecontroleerd. De regionaal coördinator vindt dit geen probleem. "Publiek private samenwerking houdt in dat je taken samen uitvoert." Op dit moment is de politie ook in gesprek met verschillende woningstichtingen. De politie stimuleert dat Politiekeurmerk Veilige Woning toegepast gaat worden bij renovatieprojecten. De politie verwacht daarmee het aantal woninginbraken aanzienlijk terug te dringen.

Laatst bijgewerkt op 18-02-1998 - © 1998 H.T. Zielstra.

Deel: ' Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid - 4675 '
Lees ook