Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid


Persberichten 15-01-1999 t/m 21-01-1999

Diefstal uit auto en poging inbraak.

Op zaterdag 16 januari 1999 omstreeks 08.30 uur ontdekte een bewoner van een woning aan de Clinckenburgh te Oegstgeest, dat men de nacht ervoor had getracht in de woning in te breken. Eerst werd er in die nacht in zijn auto, die op de oprit van de woning stond ingebroken. Er werden diverse goederen uit de auto weggenomen. Ook werd een sleutelbos uit de auto ontvreemd. Met een van de sleutels werd de voordeur van de woning geopend. Men is echter niet verder gegaan, omdat men in de gaten kreeg dat er een alarm aanwezig was. Later werd een van de sleutel in de tuin teruggevonden.
Controle fietsers en bromfietsers.
Op zaterdag 16 januari 1999 werd er door de politie in de avonduren op de Piet Heinlaan te Katwijk een fiets en bromfietscontrole gehouden. Er werden 6 personen bekeurd voor hiet niet voeren van de juiste verlichting, 2 voor het rijden zonder helm, 1 omdat de bromfiets was opgevoerd en 1 voor het niet hebben van een bromfietscertificaat.

Agressieve man aangehouden.
Op zaterdag 16 januari 1999, omstreeks 22.00 uur ontstond er een vechtpartij in een horecagelegenheid aan de Badstraat te Katwijk. In die gelegenheid gedroeg zich een 22 jarige man uit Katwijk, tegenover andere bezoekers zeer agressief en raakte slaags. Toen de politie ter plaatse kwam, konden de aanwezigen tot rust gemaand worden. De agressieve man bleef echter bedreigingen uiten en werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man bleek mogelijk onder invloed van drugs en alcohol te zijn. Vervolgens is de man ingesloten. Naar de juiste toedracht van de vechtpartij wordt een onderzoek ingesteld en wordt er proces-verbaal opgemaakt.

Man onwel en reanimatie.
Op zaterdag 16 januari 1999, omstreeks 22.30 uur kwam er bij de politie de melding dat er in een woning aan de Valkenburgseweg te Katwijk een man onwel was geworden en gereanimeerd werd. Bij aankomst van de politie, bleek dat aan de 74 jarige man reeds door een zoon en een buurman hulp werd verleend. Door de politie werd de reanimatie meteen overgenomen en voortgezet. Vervolgens werd de hulp door personeel van de ambulance, die ook binnen enkele minuten ter plaatse was, overgenomen. Na ongeveer 25 minuten was de toestand van de man stabiel en kon hij vervoerd worden naar het LUMC. Door het snelle optreden van dee diverse personen, zal de man mogelijk weer geheel genezen.

Vernieler aangehouden.
Op zondag 17 januari 1999 omstreeks 00.30 uur werd er door een getuige aan de politie gemeld, dat er door een groep jongeren vernielingen werden gepleegd aan deuren van de Noordzeepassage te Katwijk. Bij onderzoek bleek er een ruit vernield te zijn. Bij een onderzoek in de omgeving en het door de getuige opgegeven signalement kon na een half uur zoeken, een dader worden aangehouden. Dit bleek een 18 jarige jongen uit Katwijk te zijn. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en hij moet de aangerichte schade vergoeden.

Verkeersongeval met letsel.
Op zondag 17 januari 1999, omstreeks 01.50 uur reed een 19 jarige jongen uit Rijnsburg met zijn fiets over de Rijnstraat te Katwijk in de richting Rijnsburg. Ter hoogte van de Turfmarkt te Katwijk werd de jongen ingehaald door een hem achterop komende 17 jarige jongen uit Katwijk, die een bromfiets bestuurde. Zij kwam met elkaar in aanraking en kwamen te vallen. Door de val liep de fietser een schouderfractuur op en moest per ambulance worden overgebracht naar het LUMC. Naar de juiste toedracht van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. Oegstgeest
"Schoorsteenveger" aktief.
Op maandag 18 januari 1999, was een bewoner van de Dorpsstraat te Oegstgeest " in zee gegaan" met een schoorsteenveeg / dakdekkersbedrijf. Op verzoek van het bedrijf, dat aanbelde en diensten aanbood, had de bewoner enkele werkzaamheden laten uitvoeren, zonder daar vooraf een prijs af te spreken. Na afloop moest de man voor de werkzaamheden een bedrag van f. 11.000, betalen, dat niet in verhouding stond met de geleverde prestatie. Uit eindelijk, moest de bewoner f. 825,- betalen. Hier gingen partijen mee akkoord. Het bedrijf rijdt rond met een witkleurig bestelbusje. Weest alert en maak van te voren goede afspraken.

Rijnsburg

Snelheidscontrole.
Op maandag 18 januari 1999, werd er door de politie te Rijnsburg op de Sandtlaan tussen 11.00 en 12.30 uur een radarsnelheidscontrole gehouden. Er werden 920 passanten gecontroleerd, waarvan er 63 te snel reden en binnenkort een acceptgiro in de bus ontvangen. De hoogst gemeten snelheid was 75 km/u, terwijl aldaar 50 km/u gereden mag worden.
Vrouw ongelukkig gevallen.
Op dinsdag 19 januari 1999, omstreeks 09.15 uur, bevond zich een 76 jarige vrouw uit Oegstgeest in de hal van de flat aan de Irislaan te Oegstggeest. Een hoffelijke heer wilde de toegangsdeur voor haar openen. Om dit te kunnen doen, moest de vrouw een stapje achteruit doen. Hierbij viel zij over het stootbumpertje, dat op de vloer gemonteerd was. Zij kwam met haar hoofd tegen de brievenbussen aan en liep daarbij een hoofdwond en rugletsel op. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, alwaar de hoofdwond werd gehecht.

Verlichtingscontrole.
Op dinsdag 19 januari 1999, werd er door de politie tussen 07.30 en 08.00 uur een verlichtingscontrole gehouden op de Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest. Er werden ong. 50 passanten gecontroleerd. Er werden slechts 3 personen bekeurd voor defecte verlichting. Kennelijk gaat men intussen beter op de verlichting letten.
Woninginbraak.
Op woensdag 20 januari 1999 werd er tussen 09.00 en 13.30 uur ingebroken in een woning aan de Ter Leedelaan te Sassenheim. Aan de achterzijde werd een raam geforceerd, waarna men naar binnen kon klimmen. Verschillende vertrekken werden doorzocht. Er worden enkele schijfjes met computerprogramma's vermist. Onderzoek wordt ingesteld. Controle bromfietsen.
Op woensdag 20 januari 1999 werd er door de politie te Warmond op het Veerpolderpad tussen 13.45 en 15.00 uur een controle van bromfietsen gehouden. Er werden 22 bromfietsen gecontroleerd. Er werden 5 personen bekeurd i.v.m. een hoog vermogen (opgevoerd) van de bromfiets. Er werden 4 personen bekeurd voor het niet in bezit hebben van bromfietscertificaat.
Laatst bijgewerkt op 21-01-1998 - © 1998 H.T. Zielstra.

Deel: ' Politiebericht Duin- en Bollenstreek Zuid - 6621 '




Lees ook