Politiebericht

Korps: Brabant-Zuid-Oost, plaats: Eindhoven 10/15/99

Persbericht Verkeershandhaving 15 oktober 1999/

Snelheidscontroles

De snelheidscontroles die het team uitvoert, vinden plaats op wegen waar door de wegbeheerder metingen zijn verricht. Door de wegbeheerder, veelal een gemeente, is daarbij vastgesteld dat op deze wegen veel mensen te snel rijden. Bovendien is gebleken dat op die wegen veel (ernstige) verkeersongevallen plaatsvinden. De wegen waarop deze criteria van toepassing zijn, zijn de wegen waar het Projectteam-Verkeers-Handhaving zijn snelheidscontroles uitvoert. Bij de controles afgelopen week, zijn daarbij 47878 bestuurders gecontroleerd. 3765 bestuurders reden te snel. Zij zijn bekeurd. De hoogste snelheden die afgelopen week zijn gemeten:
- Op de Boschdijk te Eindhoven, (70 km/u toegestaan): 141 km/u, dus 71 km/u te veel.

- Op de Boschdijk te Eindhoven, (50 km/u toegestaan): 100 km/u, dus 50 km/u te veel.

- Op de Leenderweg te Eindhoven, (50 km/u toegestaan): 107 km/u, dus 57 km/u te veel.

- Op de Aalsterweg te Eindhoven, (70 km/u toegestaan); 123 km/u, dus 53 km/u te veel.
Naast de controles met mobiele apparatuur, zijn inmiddels ook de eerste vaste meetmiddelen in gebruik genomen. Deze radarpalen zijn deels geplaatst in de nabijheid van kruisingen. De camera's van deze palen leggen naast de roodlicht overtredingen ook de snelheidsovertredingen vast. Daarmee wordt bereikt dat bestuurders hun snelheid bij het overrijden van een kruising, aanpassen. Hiermee gaat het aantal letselongevallen op die kruisingen omlaag.

Veiligheid
Iedereen is bekend met het feit, dat met het dragen van een valhelm en de autogordel, de kans op (ernstig) letsel bij een ongeval, vermindert. Toch dragen veel mensen deze verplichte veiligheidsmiddelen niet. Met name bij het rijden in de bebouwde kom wordt het dragen van een autogordel of helm nog wel eens achterwege gelaten. De meeste slachtoffers in het verkeer vallen echter op 50 km/u wegen in de bebouwde kom.
Daarom zijn de controles op het dragen van autogordel en valhelm, twee andere speerpunten voor het PVH. Bij controles de afgelopen week, zijn 27 bromfietsers bekeurd omdat zij geen helm droegen. 130 mensen die in een auto reden, zonder gebruik te maken van de gordel, zijn eveneens bekeurd.

Nieuwe controles


-Provinciale weg 331 (N272) van Gemert naar Boxmeer.
-Helmond: Heeklaan
In Eindhoven: de Aalsterweg, de Boschdijk, Karel de Grotelaan en Boutenslaan Naast deze genoemde locaties, kan en zal er ook op andere plaatsen gecontroleerd worden.

De komende tijd zal ook het alcoholgebruik onder verkeersdeelnemers worden gecontroleerd. Verder zullen de gordel- en helmcontroles onverminderd doorgaan.

Deel: ' Politiebericht Eindhoven '
Lees ook