Politiebericht Flevoland: Flevoland 28-03-2000 Nieuwe aanpak snelheidscontroles
Stafdienst Communicatie, 06-5140 1953

Intensivering controles Urkerweg

EMMELOORD / URK De Urkerweg tussen Emmeloord en Urk is aangewezen als de eerste projectweg waarop, in het kader van een nieuwe aanpak, de snelheidscontroles sterk worden uitgebreid. De politie begint in de eerste week van april met deze controles.

Het gemiddelde percentage snelheidsovertreders in Flevoland blijft, ondanks de strenge snelheidscontroles, rond de 25% hangen. De doelstelling van het Project Snelheidsbeheersing Flevoland is maximaal 10% snelheidsovertreders. Om dit te bereiken is gekozen voor de aanpak om op één weg de controle sterk op te voeren. De gebruikelijke controles op de andere wegen in Flevoland gaan onverminderd voort.

Uit de registratie van de ongevallen van de afgelopen jaren blijkt duidelijk dat op de Urkerweg een blijvend hoog aantal ongevallen voorkomt, in vergelijking tot de overige projectwegen. De Urkerweg staat bovenaan, naast de Waterlandseweg en de Kamperweg. Alhoewel het overtredingpercentage hier niet het hoogst is, is het wel één van de onveiligste wegen in Flevoland. Dit rechtvaardigt de keuze voor de intensieve handhaving op de Urkerweg.

De snelheidscontroleurs voeren het aantal controle-uren op de Urkerweg drastisch op. Naast de mobiele controles wordt de handhaving ondersteund door twee flitspalen, die binnenkort worden geplaatst. Verder komen er mottoborden op de beginpunten van het traject. Zodra het gebruik van een video-auto mogelijk is wordt deze ook op dit traject ingezet.

De periode van deze intensieve controle is afhankelijk van het resultaat. Zodra het overtredingpercentage onder de 15% komt, wordt de intensieve controle op de Urkerweg afgebouwd en worden andere wegen in het programma opgenomen.

Deel: ' Politiebericht Flevoland nieuwe aanpak snelheidscontroles '
Lees ook