Politiebericht Friesland: Friesland 7-10-2001
Politieberichten van 6/10 (13.00) t/m 7/10 (13.00)

Folsgare: inbraak bedrijf
In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in een bedrijf aan de Tsjaerddyk. Men kwam binnen via een raam aan de oostzijde. Ontvreemd werden twee damestassen met inhoud (rijbewijs, pinpassen, gsm), wat kleingeld en rookwaar. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld. Ook de technische recherche heeft de zaak in onderzoek. Aangifte is gedaan door een 57-jarige inwoner van Folsgare.

Driesum: ongeval door loslopende hond
Vrijdag omstreeks 17.00 uur fietsen een 52-jarige inwoonster en een 53-jarige inwoner van Dokkum over de Wouddijk. Op een gegeven moment halen ze een 59-jarige fietser uit Driesum in die naast zijn hond fietst. Op het moment van inhalen gaat de hond ineens naar links en komt voor het voorwiel van de vrouw. De hond wordt in de zij geraakt, de vrouw komt ten val. Ze is, met een hersenschudding, overgebracht naar het ziekenhuis in Dokkum.

Leeuwarden: inbraak woning
Tussen vrijdagochtend en vrijdagavond is ingebroken in een woning aan de Balistraat. Men kwam binnen via een raam aan de achterkant van het huis. Ontvreemd werden een computer, een televisie, een videorecorder en een fototoestel. Aangifte is gedaan door een 23-jarige inwoonster van Leeuwarden.

Akkrum: diefstal buitenboordmotoren
In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in een bedrijf aan de Galemaleane. Men kwam binnen door een raam te forceren. Ontvreemd werd een viertal buitenboordmotoren (Honda en driemaal Yamaha). De waarde van de buit bedraagt circa 12.000 gulden. Aangifte is gedaan door een 55-jarige inwoner van Akkrum.

Drachten: te snel, rijbewijs ingevorderd
Zaterdag omstreeks 13.40 uur werd een 59-jarige automobilist uit Warten via de lasergun op snelheid gecontroleerd op de Rijksweg N31 ter hoogte van de Noorderhogeweg. Ter plaatse is 100 toegestaan, de verdachte reed 150 km per uur. Derhalve is zijn rijbewijs ingevorderd.

Siegerswoude: vernieling jeugdhonk
Vrijdag tussen 10.00 en 19.30 uur zijn vernielingen gepleegd aan een jeugdhonk aan de Middenwei. De ramen zijn vernield, de deur is eruit getrapt, bierkratten zijn in een sloot gegooid en twee radios zijn gestolen. Aangifte is gedaan door twee inwoner van Sigerswoude, 20 en 15 jaar oud.

Kornwerderzand: te snel, rijbewijs ingevorderd
Zaterdag omstreeks 14.05 uur reed een 48-jarige automobilist uit Hoorn over de Rijksweg A7 N bij Kornwerderzand. Ter plaatse is 70 km toegestaan. Door de lasergun werd een snelheid gemeten van 125 km per uur. Hierop is de automobilist aan de kant van de weg gezet en is zijn rijbewijs ingevorderd.

Ferwert: rijden onder invloed en gevaarlijk rijden Zaterdag omstreeks 16.15 zag de politie een 38-jarige automobilist uit Marrum rijden over de Ljouwerterdyk. Hier was hij voortdurend aan het kleven en haalde hij driemaal op levensgevaarlijke wijze in. Tevens bleek dat de auto niet verzekerd was, de APK vervallen en de auto een kapot remlicht had. In de Camminghastrjitte werd de man aangehouden. Hij bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 400 ug/l, goed voor een rijverbod van drie uur. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd in verband met het rijden met hoge snelheid, het kleven en het levensgevaarlijk inhalen.

Harkema: inbraak kantine
Zaterdag is ingebroken in de kantine van de tennisclub aan de Nijebuorren. In de keuken was een kastdeur geforceerd. Er werd circa 350 gulden ontvreemd. De technische recherche zal een onderzoek instellen. Aangifte is gedaan door een 56-jarige inwoonster van Harkema.

Workum: rijden onder invloed
Zaterdag omstreeks 19.20 zag de politie een auto rijden over de Hearewei. Bij het zien van de politie ging de bestuurder, een 35-jarige inwoner van Workum, er vandoor. Hij negeerde, ondanks het blauwe zwaailicht, een stopteken. Op de Vicariswei stopte de Workumer alsnog. Hij wilde niet uit zijn wagen komen en sloeg dreigende taal uit. Hierop is de bestuurder aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hier blies hij 1030 ug/l, goed voor een rijverbod van 13 uur. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Drachten: inbraak auto
Zaterdagmiddag is ingebroken in een auto die stond geparkeerd aan de Oprijlaan. Men kwam binnen door een raam in te slaan. Ontvreemd werd een handtas met daarin een rijbewijs, twee pasje en een portemonnee met enkele honderden guldens. Aangifte is gedaan door een 20-jarige inwoonster van Dronten.

Leeuwarden: man met wapen aangehouden
Zaterdag omstreeks 18.45 uur kreeg de politie een melding dat op de Oldegalileen een man met een wapen zwaaide. Hierop is de politie met drie eenheden per plaatse gegaan. Een 21-jarige inwoner van Leeuwarden is aangehouden. Het bleek om een luchtdrukwapen te gaan, dat in de bosjes was gegooid toen de man de politie zag naderen. Hij erkende dat het wapen van hem was, hij ontkende met het wapen gezwaaid te hebben. De verdachte is om 22.00 uur in vrijheid gesteld. Het wapen is in beslag genomen.

Leeuwarden: tasjesroof
Zaterdag omstreeks 20.10 uur liep een 70-jarige inwoonster van Hurdegaryp door de Grote Kerkstraat. Hier werd door een circa 17-jarige fietser, in het voorbijgaan, haar tas (met daarin een bankpas en circa 250 gulden) van haar schouder gegrist. De fietser verdween in de richting van de Bollemanssteeg. De vrouw heeft aangifte gedaan.

Heerenveen: twee verdachten aangehouden
Zaterdag omstreeks 22.00 uur werd op de Beugel een auto gecontroleerd. In de auto werden 70 pillen aangetroffen (waarschijnlijk XTC) en wat cocaïne. De bestuurder, een 27-jarige inwoner van Heerenveen en zijn inzittende, een 20-jarige inwoonster van Heerenveen, zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau in Drachten.

Heerenveen: diefstal auto
Zaterdagavond is een auto, die stond geparkeerd aan de Beugel, gestolen. Het betreft een rode Citroen Saxo met het kenteken RH FS 55. Aangifte is gedaan door een 36-jarige inwoner van Oudehaske.

Broeksterwoude: rijden onder invloed
Zaterdag omstreeks 23.30 uur reed een 56-jarige inwoner van Damwoude in zijn auto over de Hoofdweg. Zijn achterlicht was kapot. Hierop liet de politie de man stoppen. Hij bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 560 ug/l, goed voor een rijverbod van 6 uur.

Bolsward: rijden met drank op
Zondag omstreeks 01.00 uur is een zevental bestuurders gecontroleerd op alcohol op het Laag Bolwerk. Een bestuurster, een 55-jarige inwoonster van Bolsward, bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies zij 250 ug/l, goed voor een rijverbod van een uur.

Leeuwarden: rijden met drank op, rijbewijs ingevorderd Zondag omstreeks 00.45 uur werd een 35-jarige automobilist uit Moddergat gecontroleerd op de Groningerstraatweg. Hij bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 745 ug/l, goed voor een rijverbod van negen uur. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Sneek: aanhouding verdachte
Zondag omstreeks 01.00 uur werd een auto gecontroleerd op de Einsteinstraat. In het handschoenenvakje lag een voorwerp dat leek op een gummilat en een stalen pijp. Hierop is de auto onderzocht ingevolge de Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet. Er werd nog een aantal messen aangetroffen, een hoeveelheid harddrugs, een aantal gsms en enkele honderden guldens. Tevens bleek de bestuurder, een 46-jarige inwoner van Sneek, te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 300 ug/l, goed voor een rijverbod van twee uur. De verdachte is ingesloten in Leeuwarden.

Lemmer: rijden met drank op, rijbewijs ingevorderd Zondag omstreeks 01.10 uur werd een 37-jarige automobilist uit Sneek gecontroleerd op de Rijksweg A7. De man viel op door het afwisselend langzaam en snel rijden Hij bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 695 ug/l, goed voor een rijverbod van acht uur. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Oudehaske: rijden onder invloed
Zondag omstreeks 02.40 uur reed een 19-jarige automobilist uit Oudehaske tegen een in de Badweg geparkeerde auto aan. Hij belt hierop zelf de politie, die de man aanhoudt. Hij blaast 675 ug/l, goed voor een rijverbod van zeven uur. Tevens is zijn rijbewijs ingevorderd.

Damwoude: rijden onder invloed
Zondag omstreeks 03.30 uur reed een 30-jarige bromfietser uit Dokkum over het fietspad van de Hoofdweg. Na controle blijkt dat hij heeft gedronken. Op het bureau blaast hij 445 ug/l, goed voor een rijverbod van vier uur.

Berlikum: verdachte aangehouden
Zondag omstreeks 02.00 uur liep een 18-jarige inwoner van Stiens tegen allerlei spullen aan te schoppen in een horecagelegenheid aan het Hemmemaplain. Toen hem te verstaan werd gegeven het pand te verlaten gooide hij een asbak van een tafel. In de garderobe bedreigde hij de portier. Hierop is de man aangehouden en overgebracht naar het bureau in Leeuwarden. De portier, een 27-jarige inwoner van Berlikum, heeft aangifte gedaan.

Heerenveen: rijden met drank op
Zondag omstreeks 03.15 uur reed een 37-jarige automobilist uit Mildam over de Kleine Kerkstraat richting K.R. Poststraat. Hier reed hij tegen een auto aan die voor hem reed. De man bleek te hebben gedronken. Hij blies 560 ug/l, goed voor een rijverbod van zes uur. De auto is afgesleept.

Jelsum: rijden onder invloed, rijbewijs ingevorderd Zondag omstreeks 03.25 uur zag een patrouille een 37-jarige automobilist uit Jelsum rijden over de Bredyk. De auto werd aangehouden, de bestuurder bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 475 ug/l. Wegens recidive (de man was tweemaal eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed) werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Leeuwarden: rijden onder invloed
Zondag omstreeks 03.55 uur werd een 20-jarige automobilist uit Leeuwarden gecontroleerd op de Stationsweg. De bestuurder bleek te hebben gedronken. Op het bureau blies hij 540 ug/l, goed voor een rijverbod van 5 uur.

Appelscha: aanhouding
Zondag omstreeks 03.00 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in het AZC aan de Wester Es. Ter plaatse bleek dat een feestje was gehouden, waarbij een 26-jarige bewoner zich had geërgerd aan het lawaai. Hierop ontstond een vechtpartij, waarbij de 26-jarige verdachte met een bezem twee ramen van een caravan heeft vernield. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau in Leeuwarden.

Leeuwarden: parkeerbonnen
Zondag tussen 00.00 en 03.00 uur zijn 72 bekeuringen uitgedeeld in verband met parkeeroverlast in de omgeving van het Raadhuisplein. Het was vrijwel onmogelijk hier nog te rijden. Ook in de omgeving van de Harmonie is, op verzoek van diverse bewoners, een aantal bekeuringen uitgedeeld.

Leeuwarden: belediging
Zondag omstreeks 04.20 uur zag de politie twee personen urineren op de Vrouwenpoortsbrug. Nadat een 29-jarige inwoner hiervoor een bekeuring kreeg, beledigde hij de politie. Hierop is hij aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hier gaf hij in eerste instantie een vals adres op.

Heerenveen: aanhoudingen na vechtpartijen, pluim voor portiers Zondag omstreeks 04.00 uur kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij in een horecagelegenheid aan de Vleesmarkt, waarbij zon 20 jongeren waren betrokken. Volgens een aantal portiers waren er ook messen in het spel. Een tweetal jongeren werd als de hoofdschuldigen aangewezen en werd aangehouden. Het betreft een 23- en een 17-jarige inwoner van Heerenveen. De omstanders waren het met de aanhouding niet eens. Diverse malen werd gevorderd om door te lopen, anders zou de diensthond worden ingezet. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, waarbij een 25-jarige inwoner van Groningen, omdat hij niet voldeed aan de vordering en zich zeer agressief gedroeg, werd gebeten. Tijdens de eerste twee aanhoudingen werd de politie bijgestaan door een flink aantal portiers van diverse uitgaansgelegenheden. Ondertussen werd de hond diverse malen dreigend ingezet, omdat de politie in de rug werd aangevallen door een flink aantal omstanders. Toen op het Breedpad een nieuwe verdachte zou worden aangehouden, werd een politieman belaagd. Hierop is door een andere politieman de lange wapenstok gehanteerd. In de hectiek beet de politiehond de belaagde politieman. Ondertussen werd de eerder gebeten Groninger driemaal gevorderd zich te verwijderen, omdat hij hieraan niet voldeed werd de man aangehouden. Hierna werd nog een charge uitgevoerd naar een dertigtal uiterst vervelende jongeren richting het Gemeenteplein. Vervolgens werd een politieman zwaar bedreigd, vooral verbaal. De man, een 18-jarige inwoner van Heerenveen, is hierop aangehouden wegens bedreiging. Dankzij het optreden van een flink aantal portiers van diverse kroegen kon het verder belagen van diverse politiemensen worden voorkomen.

Leeuwarden: inbraak woning
In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken in een woning aan de Avondsterweg. Men kwam binnen door een raam te forceren. Ontvreemd is een tweetal geldkistjes met daarin enkele duizenden guldens. Aangifte is gedaan door een 50-jarige inwoner van Leeuwarden.

Berlikum: rijden onder invloed
Zondag omstreeks 04.50 uur reed een 16-jarige bromfietser uit Jelsum over de Bitgumerdyk. Na controle blijkt dat hij heeft gedronken. Op het bureau in Stiens blaast hij 345 ug/l, goed voor een rijverbod van twee uur. De politie heeft hem teruggebracht naar zijn bromfiets, die slotvast was achtergelaten tussen Berlikum en Beetgum. Daar bleek dat onverlaten de paal, waaraan de bromfiets was vastgezet, hadden losgewrikt en de bromfiets het talud hadden afgedrukt.

Bureau Communicatie, telefoon 058 - 880 8272

Deel: ' Politiebericht Friesland '
Lees ook