Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen 02-06-99

Op vakantie? Laat dat de politie weten./
Woensdag 2 juni 1999

Vakantie preventie project

Gaat U op vakantie ?
Laat dat de politie weten

Onder dit motto werkt de politie al enige jaren aan de veiligheid van woningbezitters van de provincie Groningen. Bewoners van Groningen kunnen tijdens hun vakantie een tijdelijk waarschuwingsadres opgeven, waardoor gegevens van bewoner en sleuteladres geregistreerd worden. De politie en stadswachten van de stichting Veiligheid Groningen proberen daarmee ook extra toezicht te houden op leegstaande woningen. Bij calamiteiten kan de politie bovendien effectiever optreden en sleutelhouders of bewoners waarschuwen.

Opgave voor een tijdelijke registratie van het waarschuwingsadres kan door het invullen van een opgave bon. Deze bon is deze week weer te vinden in diverse huis aan huisbladen en regionale dagbladen in de provincie Groningen. Bovendien liggen in alle politiebureaus in de provincie Groningen aanmeldingsformulieren. De politie beschikt sinds kort over een eigen internet site waarin het formulier is op te vragen. De aanmelders kunnen hun formulier inleveren bij elk politiebureau of ongefrankeerd opsturen naar Regiopolitie Groningen, Project Vakantietoezicht, Antwoordnummer 483, 9700 VB Groningen.

Elk jaar besteedt de politie extra aandacht aan leegstaande panden in vakantieperiodes. Tijdens de vakantie bezoeken agenten of stadswachten van de stichting Veiligheidszorg Groningen een woning. Hiermee kan de politie alert reageren op calamiteiten als brand of inbraak. Agenten en stadswachten laten een preventiebericht achter voor de sleutelhouder als zij onregelmatigheden constateren. Door middel van het sleuteladres kan de politie sporenonderzoeken doen en zonodig reparaties laten verzorgen. Het sleuteladres wordt na de opgegeven vakantieperiode uit het politiebestand verwijderd. In 1998 werden ruim 2500 woonadressen aangemeld.

Voor nadere informatie; afdeling voorlichting, 050 - 5995010

Deel: ' Politiebericht Groningen '
Lees ook