Politiebericht Friesland: Friesland 2-08-2001
Politieberichten van 2/8 (07.00 uur t/m 13.00 uur)

Leeuwarden: lugubere vondst
Dinsdag omstreeks 17.15 uur werd door een inwoonster van Leeuwarden een lugubere vondst gedaan. Zij zag in het water van de Emmakade iets drijven, dat later een paar longen bleken te zijn. De longen zijn onderzocht in het MCL-Zuid en hierbij kwam vast te staan dat de longen van een dier afkomstig waren. Zie ook de politieberichten van 31/7 (13.00 uur) t/m 1/9 (07.00 uur).

Franeker: wapenvondst
Woensdagmorgen werd in een woning te Minnertsga en te Franeker huiszoeking gedaan. Uit binnengekomen informatie was gebleken dat de bewoners in het bezit moesten zijn van verboden wapens. De verdachten verleenden medewerking aan de huiszoeking. In de woning van de 32-jarige Minnertsgaaster werd een vuurwapen, een revolver met 100 bijbehorende scherpe patronen aangetroffen, terwijl in de woning van de 28-jarige inwoner van Franeker 2 pistolen met munitie, een oefengranaat, een stroomstootwapen en nog enkele steekwapens (messen en dolken) werden gevonden. De wapens zijn in beslag genomen. De verdachten hadden de wapens bij wijze van verzameling aangeschaft. Na verhoor en het opmaken van een proces-verbaal zijn de verdachten weer in vrijheid gesteld.

Lemmer: alcoholcontrole op water
Woensdag tussen 19.30 en 21.30 uur werd op het water rondom Lemmer een alcoholcontrole gehouden. De politie te water voerde in samenwerking met politiemensen uit Lemmer deze controle uit. In totaal werden ongeveer 60 schippers van pleziervaartuigen gecontroleerd. Eén schipper, een 45-jarige inwoner uit het Duitse Gladbeck, bleek te veel gedronken te hebben. Aan het bureau blies de man 450 ug/l. Hij kreeg een vaarverbod voor 4 uur.

Kootstertille: verdrinking
De man, die woensdagmiddag omstreeks 15.10 uur door verdrinking om het leven is gekomen, was genaamd: Steven van de Berg, oud 86 jaar, uit Kootstertille. Zie ook de politieberichten van 1/8 (13.00 uur) t/m 2/8 (07.00 uur)

Stiens: verdachten beroving aangehouden
Vorige week donderdag werd een 11-jarig meisje uit Oude Leije nabij de voetbalvelden door twee meisjes beroofd van haar portemonnee. Naar aanleiding van deze beroving heeft de politie woensdag 1 augustus twee meisjes uit Stiens aangehouden, die betrokken waren bij deze beroving. Van het ontvreemde geld werd een pakje sigaretten gekocht. De meisjes 13 en 15 jaar, zijn gehoord en tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Zie ook de politieberichten van 26/7 (13.00 uur) t/m 27/7 (07.00 uur)

Grou: bedreiging
Woensdag omstreeks 23.30 uur bedreigden 3 jongens in de haven van Grou, aan de Volmaweg, een 19-jarige inwoner van Helmond met een mes. De aanleiding van de bedreiging werd niet duidelijk. Aan de hand van het signalement konden later op de avond in een horecagelegenheid in Grou de 3 verdachten worden aangehouden. De verdachten, te weten een 18-jarige inwoner van Drachten, een 18-jarige inwoner van Opeinde en een 18-jarige inwoner van Houtigehage, werden overgebracht naar het bureau. Bij de aanhouding van de verdachten werden twee verboden steekwapens, zogenaamd vlindermessen, aangetroffen. Deze messen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn in de loop van vandaag gehoord en na het opmaken van een proces-verbaal weer in vrijheid gesteld.

Fryske diken: aankondiging controles
Op dinsdag 7 augustus wordt door radarcontroleurs van het bureau Verkeershandhaving Fryske diken gecontroleerd op snelheid op het wegvak tussen de Rijksweg A7 en Gorredijk. Op woensdag 8 augustus vinden controles plaats op de weg N31 onder Sumar en op vrijdag 10 augustus op het wegvak tussen Balk en Oudemirdum. Verder vinden er gedurende deze hele week controles plaats binnen de bebouwde kom van dorpen in de gemeenten Gaasterland, Dongeradeel en Franekeradeel.

Goutum: aamnrijding met gewonde
Donderdag omstreeks 10.05 uur vond op de Overijsselseweg een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenauto. De vrachtwagenbestuurder, een 43-jarige inwoner van Vrouwenparochie zag bij het verwisselen van rijbaan een personenauto, die bestuurd werd door een 28-jarige inwoonster van Ryptsjerk, over het hoofd. De beide voertuigen kwamen met elkaar in aanraking en tengevolge van deze aanrijding vloog de personenauto over de kop en kwam op z`n kop op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer tot stilstand. De inwoonster van Ryptsjerk en haar 3 maanden oude baby werden voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Beiden konden nabehandeling weer naar huis.

Drachten: dodelijke aanrijding
Donderdag omstreeks 09.35 uur zag een voorbijganger dat in de sloot naast de Rijksweg A7 richting Groningen het dak van een personenauto boven water uitstak. Hij waarschuwde hierop de hulpverleningsdiensten. Ter plaatse bleek dat de bestuurder van een personenauto met zijn auto, rijdende in de richting Groningen, tegen de vangrail was gereden en vervolgens via de berm in de sloot terecht was gekomen. Gezien de aangetroffen situatie was deze aanrijding al enkele uren eerder gebeurd. De bestuurder zat nog in de auto en was reeds overleden. Door duikers van de brandweer is de man, Jurjen J. Iestra, oud 73 jaar, uit Groningen, uit de auto gehaald.

Bureau Communicatie: 058 - 880 8272

Deel: ' Politiebericht Leeuwarden lugubere vondst '
Lees ook