Politie Limburg-Noord


Vijf processen verbaal bij integrale milieuactie
Datum: 22-04-2004
Tijd bericht: 10:13
Plaats: District Roermond
Tijdens een integrale handhavingscontrole op het gebied van
milieu in het buitengebied van het district Roermond zijn
woensdag vijf processen- verbaal opgemaakt. Dit gebeurde twee
keer voor overtreding van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren en twee keer voor vissen met verboden aas
bij de Maasplassen in Roermond. De eigenaar van een bedrijf in
Sint Odiliënberg kreeg een proces-verbaal in verband met
illegaal stoken van autobanden. Er werden in totaal 28
overtredingen geconstateerd. Mogelijk dat in enkele gevallen na
hercontrole nog steeds sprake is van een overtreding en alsnog
proces-verbaal zal worden opgemaakt. In alle gevallen waarin
geen proces-verbaal is opgemaakt, wordt door de overheid
opgetreden en waar nodig bestuursdwang uitgeoefend. De meeste
overtredingen betreffen storting van afval in het buitengebied
en de opslag van afval. Aan de de integrale actie namen in
totaal 23 medewerkers deel. De actie werd met een vliegtuig
vanuit de lucht ondersteund. Naast de politie waren medewerkers
van de gemeenten, de provincie, de waterschappen,
Rijkswaterstaat, het Waterschapsbedrijf, de Algemene Inspectie
Dienst en het Openbaar Ministerie betrokken.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Noord 22-04-2004 - 1604 '
Lees ook