Korps: Limburg-Noord, plaats: Venlo 10-05-2002 Mediabericht 10 mei (17.00 uur)

Politie en brandweer samen voor een veilig verblijf Veiligheidsdag op campings druk bezocht HELDEN - Samen voor een veilig verblijf. Dat is waar de gemeente Helden, de politie Limburg-Noord en de Brandweer Helden voor staan. Tijdens een drukbezochte integrale veiligheidsdag die vandaag op de campings Beringerzand en De Heldense Bossen werd gehouden, stonden politie en brandweer paraat om de campinggasten op een laagdrempelige manier te adviseren. De hulpverlenende diensten gaven tips op het gebied van brandveiligheid en het voorkomen van kleine criminaliteit, om zo een bijdrage te leveren aan prettig en vooral veilig verblijf. De veiligheidsdag is een initiatief dat de politie en brandweer van Helden, in samenwerking met de gemeente en de twee betrokken campings, hebben opgepakt. Het doel is om gasten door voorlichting bewuster te laten verblijven. Want een veilig verblijf, is vaak een kwestie van een bewust verblijf. De praktijk wijst uit dat mensen op vakantie vaak minder alert op veiligheidsaspecten zijn dan thuis. Hierdoor vinden vervelende incidenten plaats, die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. De fiets, die thuis altijd op slot wordt gezet, staat bijvoorbeeld onafgesloten bij de tent of de caravan wordt niet afgesloten bij een bezoekje aan de buren. Maar veiligheid houdt niet op bij de campingpoort. Advies De gasten van de campings Beringerzand en De Heldense Bossen kregen vandaag gedurende een dagdeel de kans om zich te laten adviseren door medewerkers van de politie en brandweer. De aftrap werd gegeven op camping Beringerzand, waar wethouder Jansen van de gemeente Helden om 10.00 uur het openingswoord richtte tot de toegestroomde belangstellenden. Dit werd kracht bij gezet door het laten horen van de sirenes van zowel politie als brandweer. Vervolgens zijn de kinderen aan de slag gegaan met het knutselen van een EHBO-koffertje en een interactief spel met een preventieve boodschap. Ondertussen kregen de ouders en andere belangstellenden advies op het gebied van brandveiligheid en sociale veiligheid. Ook konden zij hun fiets laten graveren en een kijkje nemen bij een brandweerwagen en een politieauto. Dit ritueel herhaalde zich s` middags vanaf 14.00 uur in iets andere vorm op de camping De Heldense Bossen. Op beide campings hebben politie en brandweer een speciaal ontwikkelde integrale folder uitgedeeld met daarin diverse handreikingen voor een veilig verblijf. De folder zal ook na de veiligheidsdag onder nieuwe campinggasten worden verspreid, zodat de preventie blijvend onder de aandacht wordt gebracht. Nieuw initiatief De veiligheidsdag is een nieuw initiatief binnen de regio Noord- en Midden-Limburg en wordt gezien als pilot voor de hele regio. Het idee om aandacht te vragen voor veiligheid tijdens de vakantie, is geboren binnen de basiseenheid Helden. De aanleiding is niet terug te voeren op harde cijfers, maar meer op de gedachte dat de gasten meer bewust moeten worden van de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben op het gebied van veiligheid. Gelet op het onderwerp `veiligheid`, was het een logische stap om samenwerking te zoeken met de brandweer, die direct enthousiast reageerde. Samen is in het eigen gebied gekeken waar het idee in de praktijk gebracht zou kunnen worden. Concrete opzet Er is gekozen voor de twee grootste campings binnen de gemeente Helden; Beringerzand en De Heldense Bossen. Nadat beide campingeigenaren enthousiast hun medewerking hadden toegezegd, gingen politie en brandweer aan de slag om, in overleg met de gemeente en de betrokken campings, een concrete opzet te maken. Dit resulteerde in een veiligheidsdag op beide campings. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren, is gekozen voor een dag dat beide campings volledig bezet zouden zijn. De betrokken partijen zullen het initiatief gezamenlijk evalueren, waarna wordt bekeken of en hoe het initiatief in de toekomst verder wordt uitgevoerd.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Noord Venlo 10-05-2002 '
Lees ook