Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 8-05-2002 Persbericht dumping afvalstoffen te Eijsden (HP 16.20) Woensdag 8 mei 2002

Eijsden, illegale dumping afvalstoffen xtc-laboratorium: Woensdagmorgen 8 mei 2002 werd op de Maarlanderweg te Eijsden een illegale dumping van chemicaliën aangetroffen. Er werden 107 vaten al dan niet geheel of gedeeltelijk gevuld aangetroffen. Vier ervan lekten. De gemeente zal ongeveer 4 m3 grond moeten afgraven om een verdere bodemverontreiniging te voorkomen.
Een inwoner van Eijsden ontdekte vanmorgen omstreeks 08.00 uur dat er mogelijk in de voorbije nacht of vroege ochtenduren op de Maarlanderweg te Eijsden vele tientallen vaatjes met vermoedelijk afvalproducten afkomstig uit een XTC-laboratorium werden gedumpt. Dit gebeurde gedeeltelijk op de landweg of in een meteen daarnaast gelegen fruitaanplant.
Medewerkers van het bureau Milieu van de politie namen meteen van de inhoud van de vaatjes monsters, welke monsters voor verder onderzoek naar het Nederlands Forensisch instituut te Rijkswijk gezonden zullen worden. Het bleken 107 vaatjes van 25 liter te betreffen welke geheel of gedeeltelijk gevuld waren met onbekende vloeistoffen. De vaatjes worden opgeslagen bij een gespecialiseerd bedrijf. De afdeling Milieu en de technische recherche van de politie stellen een verder onderzoek in. De gemeente Eijsden is van de illegale dumping op de hoogte gesteld. Vier van de gedumpte vaatjes lekten omdat de dop niet goed afgesloten was. Hierdoor vond er ook een bodemverontreiniging plaats. Ongeveer 4 m3 grond zal door de gemeente afgegraven moeten worden om een verdere bodemverontreiniging te voorkomen.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Zuid Maastricht 08-05-2002 '
Lees ook