Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 12-02-2003 Persbericht actie Bromsnor verplaatst naar Malberg(MD 13.40) Woensdag 12 februari 2003

Actie Bromsnor in Malberg
In het bestrijden van de overlast die door hangjongeren wordt veroorzaakt heeft de politie van de basiseenheid Maastricht Noord-West de prioriteit verlegd naar de wijk Malberg. De laatste weken werd door omwonenden van het Ruweel en het winkelcentrum Malberg veelvuldig geklaagd over het gedrag van een groep jeugdigen. De jongeren hebben zich voornamelijk schuldig gemaakt aan vernielingen van straatmeubilair, van ruiten en aan autos. Naar deze feiten wordt momenteel een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Daarnaast zal het bromsnorteam, gelijk aan de aanpak in de wijk Daalhof, een aantal avonden per week de bekende hangplekken besurveilleren en optreden tegen de geconstateerde overtredingen. Afgelopen maandag hebben leden van het Bromsnorteam, waaronder de wijkagenten van Malberg, een gesprek met een aantal jeugdigen gehad. Bij deze gelegenheid heeft men de jongeren te verstaan gegeven dat geen enkele vorm van overlast zal worden getolereerd.

Op dinsdagavond heeft het Bromsnorteam een eerste controle op de bekende verzamelplaatsen in Noord-West Maastricht uitgevoerd. Tussen 15.00 uur en 19.00 uur werden in totaal 20 processen verbaal uitgeschreven in de nabijheid van het Ruweel en het winkelcentrum. Deze processen verbaal hadden voornamelijk betrekking op het niet voorhanden hebben van een bromfietscertificaat, defecte verlichting, het niet dragen van de autogordels, het rijden over de trottoir, geen helmdragen, etc.
Ook werden vanaf 19.30 uur de bekende hangplekken in Blauwdorp en de Brusselsepoort gecontroleerd. Op deze plekken deden zich geen bijzonderheden voor.
Een tweede controle van de Malbergse hangplekken rond 20.40 uur, resulteerde in 11 processen verbaal ter zake vrijwel dezelfde feiten. De komende weken blijft het Bromsnorteam actief controleren in wijken van Noord-West Maastricht waarbij de meeste aandacht naar de wijk Malberg uitgaat.

Zoekwoorden:

Deel: ' Politiebericht Limburg-Zuid Maastricht 12-02-2003 '
Lees ook