Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 12-02-2003 Persbericht Sociale Recherche Gemeente Maastricht(15.00) Woensdag 12 februari 2003

Sociale recherche spoort ton aan samenlevingsfraude op!!

Het buro sociale recherche besteedt momenteel via het project LAOT twie (Living Apart Or Together) bijzondere aandacht aan samenlevingsfraude.
Van de 16 vooronderzoeken die vanaf begin december 2002 hebben gelopen in het kader van deze vorm van fraudebestrijding, zijn uiteindelijk 10 gevallen van samenlevingsfraude vastgesteld.

Van samenlevingsfraude is sprake als een bijstandsgerechtigde samenwoont met een partner, maar dit niet doorgeeft aan de Sociale Dienst. Hierdoor krijgt betrokkene ofwel ten onrechte een uitkering ofwel ontvangt hij een te hoge uitkering. Het maatschappelijke nadeel bestaat vaak niet alleen uit het ten onrechte verstrekken van uitkeringen, maar ook uit het feit dat vaak (goedkope) woningen aan de woningmarkt worden onttrokken.

Van de 10 fraude zaken die daadwerkelijk zijn vastgesteld, is in 8 gevallen de uitkering beëindigd. In een geval is de aanvraag voor bijstand afgewezen.
En in één geval zijn twee alleenstaande uitkeringen samengevoegd tot een gezinsuitkering.

Behalve tot het terugbetalen van ten onrechte verstrekte uitkeringen worden betrokkenen ook geconfronteerd met een boete. Afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag wordt de zaak doorgegeven aan de Officier van Justitie. In drie gevallen is vastgesteld dat de fraude enkele jaren heeft geduurd.

De geldelijke opbrengst en besparing bedraagt ruim 111.000 Euro.

Momenteel zijn er nog een dertigtal vooronderzoeken bezig. Deze zullen in de loop van het jaar verder worden onderzocht. Hoewel het project LAOT twie nog geen structureel project is, zal het in de toekomst wel worden herhaald.

Niet voor publicatie

Meer informatie:
Gemeente Maastricht :afdeling Sociale Recherche

Zoekwoorden:

Deel: ' Politiebericht Limburg-Zuid Maastricht 12-02-2003 '
Lees ook