Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 16-07-2002
Persberichten district Kerkrade (RKey; 15.30 u) Dinsdag, 16 juli 2002

District Kerkrade

Kerkrade: Politie houdt insluiper aan.
Bij controle afgelopen maandagmiddag op de Doctor Calsstrat in Landgraaf van een 29-jarige fietser (uit het Duitse Alsdorf), kreeg de politie (op basis van diens signalement) vermoedens dat de Duitser wel eens betrokken zou kunnen zijn geweest bij een recente woninginbraak. De verdachte, die overigens ook als in Nederland ongewenst vreemdeling te boek staat, werd overgebracht naar het politiebureau. Daar bekende de verdachte een woninginbraak aan de Eijkhagenlaan in Landgraaf. Bij het naar buiten gaan werd hij door de bewoner overlopen waarbij het tot een handgemeen tussen hen beiden was gekomen. Overigens bekende de verdachte in die omgeving nog meer insluipingen/inbraken te hebben gepleegd. De verdachte werd ingesloten en de politie stelt een nader / verder onderzoek in.

Kerkrade: winkeldievegge aangehouden.
Een 46-jarige vrouw uit Heerlen is op maandag 15 juli jl. door winkelpersoneel betrapt op het plegen van winkeldiefstal (een paar beurzen) in een winkelbedrijf aan de Niersprinkstraat in Kerkrade. Nader onderzoek wees uit dat het niet de eerste keer was geweest dat zij zich die dag hieraan schuldig had gemaakt. Zij bleek goederen bij zich te hebben die afkomstig waren van diefstal uit nog eens drie winkelbedrijven in Kerkrade (totaalbedrag van 85,-- Euro). De politie maakt proces-verbaal op tegen de verdachte. De vrouw kreeg meteen een dagvaarding uitgereikt in het kader van snelrecht.

Gulpen: auto inbeslaggenomen
Bij controle afgelopen nacht, maandag op dinsdagnacht op de Dr. Poelsstraat in Gulpen van een 46-jarige automobilist uit Slenaken, bleek dat de man onder invloed achter het stuur van zijn auto zat. Ademanalyse in het politiebureau wees een alcoholpromillage in zijn bloed uit van ruim 1,7 promille. De politie vorderde het rijbewijs in van de verdachte en maakt proces-verbaal tegen hem op. Daarnaast kreeg de verdachte een rijverbod. Overigens betrapte de politie de verdachte even later op de Dr. Poelsstraat in Gulpen toen hij, ondanks het rijverbod en het ingevorderde rijbewijs, toch weer in zijn auto reed. De verdachte werd weer proces-verbaal aangezegd (voor al deze feiten) en de auto werd inbeslaggenomen en afgesleept.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Zuid Maastricht 16-07-2002 '
Lees ook