Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 21-06-2002 Persbericht... Snelheidscontrole Vliegveldweg te Beek Vrijdag 21 juni 2002 (HP 16:04 uur)

Beek, aanstaande snelheidscontroles:
Vandaag 21 juni 2002 heeft de politie in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee een snelheidscontrole uitgevoerd op de Vliegveldweg te Beek. De gecombineerde actie tussen beide diensten had tot doel een nul-meting te houden, terwijl alle overtreders aangesproken werden over de snelheidsovertredingen. De snelheidcontrole werd uitgevoerd tussen 07.30 en 12.00 uur, naar aanleiding van klachten over het met veel te hoge snelheid rijden door het gemotoriseerde verkeer. Dit komt omdat de Vliegveldweg in Beek steeds meer gebruikt wordt als sluiproute voor het verkeer dat de autosnelweg A-2 met name in de spitsuren mijdt. De autosnelweg richting Maastricht is dan vaak overbelast waardoor de doorstroming stagneert en filevorming plaatsvindt.
Het verkeer over de Vliegveldweg, voor het merendeel gekomen vanaf de autosnelweg waar 120 km per uur gereden mag worden, rijdt dan vaak met veel te hoge snelheden. Op de Vliegveldweg is een snelheidsbeperking van kracht. Er mag sedert kort maar 60 km per uur gereden worden, hetgeen met verkeersborden aan alle weggebruikers kenbaar is gemaakt. Na de preventieve actie van vandaag zullen de komende weken met regelmaat snelheidscontroles worden gehouden. Alleen zullen dan de snelheidscontroles geen preventief karakter meer hebben. Vandaag werd de snelheid gemeten van 350 motorvoertuigen waarvan 60 bestuurders harder reden dan de toegestane snelheid van 60 km per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 84 km per uur. Er werden geen processen-verbaal opgemaakt, alleen maar waarschuwingen.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Zuid Maastricht 21-06-2002 '
Lees ook