Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Diverse 10-06-99

Persberichten provincie Groningen/
Donderdag 10 jnuni 1999

Dagelijkseichten districten West, Noord, Midden en OOst

Marum-Grootegast: controle dragen veiligheidsgordels

Woensdagmorgen, 9 juni jl. heeft de regiopolitie in de Hoofdstraat in Grootegast en op de Hoorn-weg in Marum controles gehouden op het dragen van veiligheidsgordels door bestuurders en inzittenden van motorvoertuigen. Er zijn 81 draagplichtigen van de gordel gecontroleerd van wie er 13 de gordel niet droegen. Zij kregen allen een proces-verbaal.

Middelstum: inbraak

In de nacht van dinsdag 8 juni op woensdag 9 juni 1999 is er in het gebouw van de provincie Groningen aan de Onderdendamsterweg in Middelstum ingebroken. In de omheining die uit gaas bestond was een gat geknipt, zodat men op het terrein kon komen. Een uit de toegangsdeur wegge-noemen ruitje maakte de weg vrij tot de werkplaats. Uit deze ruimte zijn kettingzagen, bosmaaiers, een hogedrukspuit, haakse slijpers en diverse kleinere gereedschappen ontvreemd.

Usquert: controle sportvissers

Woensdagavond 9 juni 199 heeft de regiopolitie een tweetal sportvissers dat in de Usquerdermaar in Usquert aan het vissen was, gecontroleerd. De beide vissers beschikten over de vereiste beschei-den, die de Visserijwet 1963 voorschrijft. Op het moment van de politiecontrole ving één van de vissers ?zichzelf?, doordat ongelukkigerwijs het haakje in de vinger van de visser raakte. De politiemedewerkers pasten enige ?medische zorg? op het slachtoffer toe en na enige tijd kon het haakje uit de vinger worden verwijderd. Zij voorzagen de wond van een pleister en wensten het tweetal vissers een goede vangst toe.

Musselkanaal: sociale zekerheidsfraude

Woensdagmorgen, 9 juni 1999 onmstreeks 07.30 uur heeft de regiopolitie in samenwerking met de Sociale Recherche Oost-Groningen drie bewoners van een pand aan de A-kade in Musselkanaal aangehouden. De drie verdachten, een 51-jarige man en diens 50-jarige vriendin hebben geruime tijd een bijstandsuitkering genoten, terwijl zij daarop geen recht hadden. De 26-jarige dochter van de vrouw heeft zich gedurende bepaalde tijd ook aan zekerheidsfraude schuldig gemaakt. De drie verdachten zijn in verzekering gesteld. Voorts heeft de politie de 51-jarige verdachte geverbaliseerd voor overtreding van de Wet Bodemverontreining. De verdachte had een grote hoeveelheid materi-alen en stoffen in de schuur en op zijn erf opgeslagen die het milieu schade toebrachten of schade toe zouden kunnen brengen. De gemeente heeft op kosten van de verdachte de schadelijke stoffen verwijderd.

Voor nadere informatie; afdeking voorlichting, 050 - 5995010

Deel: ' Politiebericht provincie Groningen '
Lees ook