26 januari 1999

'bandenprikker' slaat weer toe
SCHIEDAM -- Maandag deed wederom een aantal inwoners van Schiedam aangifte van vernieling van een of meerdere autobanden. De vernielingen werden het afgelopen weekend gepleegd op de Dam, de Lange Haven en in de Nieuwe Sluisstraat. De 'bandenprikker' sloeg eerder deze maand ook al toe. De politie van het district Schiedam is op zoek naar getuigen of naar mensen die menen iets verdachts te hebben gezien. Zij kunnen contact opnemen met het politiebureau in Schiedam, telefoon 010- 2740205.

Snelheidscontrole met behulp van laser patrol
SCHIEDAM -- Maandagochtend tussen kwart over tien en kwart voor twaalf hielden politiemensen van het district Schiedam op de Slimme Watering een snelheidscontrole met behulp van de laser patrol. Dertien hardrijders gingen op de bon. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 69 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

Politie schiedam probeert woninginbraken te voorkomen SCHIEDAM -- Sinds ruim een half jaar is in Schiedam het Woning Inbraken Team van de Politie Schiedam actief.
Dit team is opgericht om het hoge aantal woninginbraken in Schiedam terug te dringen. Het team hoopt dit onder meer te bereiken door repressief optreden. Dat wil zeggen dat het team zich bezig houdt met het opsporen en het doen vervolgen van daders die zich hebben schuldig gemaakt aan een woninginbraak. Nadeel van deze aanpak is dat er dan wel eerst daadwerkelijk één of meerdere inbraken gepleegd moeten zijn.

Daarnaast probeert de politie, in samenwerking met de bewoners van Schiedam, te voorkomen dat er inbraken plaatsvinden. Toch wordt het Woning Inbraken Team zeer regelmatig geconfronteerd met inbraken en insluipingen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Zo is de dader bij zeven van de eenendertig inbraken die deze maand plaatsvonden, binnengekomen zonder daarbij sporen van braak achter te laten. Dat wil zeggen dat hij zich de toegang tot de woning heeft verschaft door een openstaand raam of door een voordeur open te 'flipperen' die niet op het nachtslot zat. Het is daarom raadzaam bij het verlaten van de woning of bij het slapen gaan de voordeur op het nachtslot te doen en alle ramen te sluiten.
Uiteraard zijn er veel meer preventiemaatregelen. Op het politiebureau zijn folders beschikbaar met daarin maatregelen ter voorkoming van inbraak. Ook is het mogelijk een persoonlijk advies op maat te krijgen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met onze preventie-medewerkers. Inwoners van het deel van Schiedam gelegen ten zuiden van de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland kunnen hiervoor contact opnemen met de heer Zantinge, telefoon 010-27 44309. Schiedammers die ten noorden van de spoorlijn wonen, kunnen contact opnemen met de heren Tintel, Wolthuis of Landzaad, telefoon 010-27 40224.

Deel: ' Politiebericht Schiedam '
Lees ook