Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 27-02-2003 Persberichten district Heuvelrug, 09.50 uur

Politie houdt inbrekers aan, publiek gevraagd alert te

VEENENDAAL Vanaf 1 januari 2003 heeft de politie 12 verdachten aangehouden voor woninginbraken in de gemeente Veenendaal. De politie constateert echter in dezelfde periode een toename van het aantal woninginbraken in Veenendaal. In de maanden januari en februari van 2003 werden in totaal 69 inbraken geregistreerd, terwijl gemiddeld 43 inbraken per twee maanden worden gemeld.

De inbraken worden met name gepleegd in de wijken ten zuiden van de spoorlijn. De inbraken worden veelal bij de achterzijde van woningen gepleegd en gebeuren meestal tussen 12.00 s middags en 23.00 uur s avonds. Onder deze inbraken vallen overigens ook veel insluipingen via openstaande klapraampjes en niet afgesloten achterdeuren. Bij deuren wordt ook de zogenaamde flippermethode gebruikt. Het middels nachtslot afsluiten van deuren kan deze vorm van inbraak voorkomen. Bovendien blijkt dat bij veel woningen - waar is ingebroken - sprake is van gedateerd hang- en sluitwerk..

De politie in Veenendaal is in samenwerking van het Woningen Inbrakenteam van District Heuvelrug bezig met onderzoek. Tegen de 12 verdachten is inmiddels proces-verbaal opgemaakt en deze zijn overgedragen aan justitie. Verder houdt de politie extra toezicht in de wijken waar meer wordt ingebroken om inbrekers aan te kunnen houden.

Daarnaast waarschuwt de politie bewoners om de woning te voorzien van goede sloten en deze goed af te sluiten bij afwezigheid. Verder roept de politie bewoners op alert te zijn op personen die zich verdacht ophouden bij woningen. Als bewoners zien dat er op dat moment (vermoedelijk) wordt ingebroken bij een woning is het raadzaam om het alarmnummer van de politie te bellen (112). De meldkamer geeft dan toestemming aan de politie om met optische en geluidssignalen en met hoge snelheid naar de betreffende plek te rijden. Zo wordt de pakkans van inbrekers vergroot. Natuurlijk is het altijd nog nuttig om verdachte situaties achteraf te melden bij de politie via het landelijke toegangsnummer van de politie, 0900-8844.

Verkeerscontroles

VEENENDAAL Woensdagmiddag voerde de politie een algemene verkeerscontrole uit op de Wageningselaan.

In totaal werden 17 bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Op de Wageningselaan geldt een maximaal toegestane snelheid van 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 km/h. Bovendien werden drie bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel.

Snelheidscontroles

HEUVELRUG De politie hield woensdag diverse snelheidscontroles in het district. Er werd gecontroleerd in Amerongen, Overberg, Elst en Achterberg. In totaal werden 52 bekeuringen uitgeschreven. Bovendien werd een bekeuring uitgeschreven voor het niet bij zich hebben van een bromfietscertificaat.

Deel: ' Politiebericht Utrecht district Heuvelrug 27-02-2003 '
Lees ook