Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 4-06-2002 Persberichten district Rijn & Venen, 09.40 uur

Jaarverslag: meer verdachten opgespoord in 2001

RIJN & VENEN - Op onderdelen heeft het district Rijn & Venen een uitstekende prestatie geleverd, zo stelt de districtschef Jeroen Lemereis in zijn voorwoord van het Jaarverslag 2001 van het district Rijn & Venen.

Verhoogde inzet bij evenementen
Bijna elk weekend van het jaar is er in de avond en nacht een sterk verhoogde aanwezigheid van politiemensen onder meer om toezicht te houden op evenementen, festiviteiten en uitgaanscentra. Naast de reguliere bezetting van de Noodhulp zijn er op deze momenten gemiddeld 10 politiemensen voortdurend aanwezig om toezicht te houden. Jeroen Lemereis: Een weekend zonder openbare orde incidenten is veelal te danken aan de inzet van relatief veel politie. Een probleem hierbij is dat een succesvol optreden in dit verband zich niet laat vertalen in hogere oplossingspercentages of andere zichtbare resultaten. Terwijl er in de praktijk wel degelijk sprake is van zeer effectief en succesvol (preventief) optreden.

Meer verdachten opgespoord
In 2001 werden 1954 verdachten opgespoord tegen 1781 in 2000. Dat zijn er dus 173 meer!Van het totaal aantal aangiften van gepleegde misdrijven in het district valt bijna de helft in de categorie veel voorkomende criminaliteit. Onder veel voorkomende criminaliteit vallen vernielingen, fietsendiefstallen en inbraak in autos. Het andere deel bestaat voornamelijk uit geweld, woning- en bedrijfsinbraken en diverse diefstallen.

In 2001 meer geweldszaken opgelost
In het jaar 2001 zijn 101 zaken meer opgelost dan in 2000. Aangiften met bekende dader wordt altijd opgepakt. Ook werd fors gestuurd op het zo snel mogelijk oppakken en (administratief) afhandelen van geweldszaken. De stelselmatige aandacht voor geweld leidde tot een duurzaam hoger aantal opgeloste zaken. Het oplossingspercentage bedroeg 65% tegenover 46% regionaal. In het district Rijn & Venen is dus de kans dat de dader van een geweldsdelict wordt opgespoord veel groter dan dat deze niet wordt opgespoord. Maar het totaal aantal aangiften inzake geweldsdelicten is sinds jaren ook weer gestegen (toename van 82). Om het geweld in de relatiesfeer structureel nog beter op te pakken is in december 2001 gestart met het traject Thuisgeweld waarbij het vooral gaat om het bevorderen van deskundigheid, het opstellen van een bejegeningprofiel en het houden van slachtoffer- en dadergesprekken.

Woninginbraken gestegen
Naast deze positieve punten, is er ook een aantal punten van zorg. Zo is het aantal woninginbraken gestegen van 985 in 2000 naar 1044 in 2001 en ook het aantal aangiften veel voorkomende criminaliteit. In 2000 nog 5877 en in 2001 bedroeg dit aantal 5932.

Inbraken in autos afgenomen
Het aantal inbraken in autos nam daarentegen af. Van 2767 in 2000 naar 2667 in 2001. Dit mede door de inspanningen op preventiegebied zoals Niets erin ..Niets eruit. Het aantal aangiften is in 2001 met 3,5% gestegen naar 11935. Hiervan werden 1381 aangiften(11,6%) opgelost. In 2000 was het aantal aangiften nog 11528 en werden er 1153 aangiften opgelost.

Politie snel ter plaatse
Een ander succes is het nagenoeg realiseren van de doelstelling om bij een prio 1 melding(een incident waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie, dader/slachtofferconfrontatie en escalatiegevaar), binnen 10 minuten politie ter plaatse is. In 93,7% van de 1300 meldingen lukte dit ook daadwerkelijk. Gelet op de grootte van het verzorgingsgebied, het toenemende aantal files en intensiteit van het verkeer, een prestatie van formaat!

Verkeersveiligheid toegenomen
Het aantal letselongevallen is aanzienlijk gedaald van 454 in 2000 naar 369 in 2001. Ook daalde het aantal dodelijke ongevallen van 16 naar 8 in 2001. Door gewijzigd beleid kan bij eenvoudige aanrijdingen (alleen materiele schade) door de politie volstaan worden met het vastleggen van gegevens in een mutatie. Kennelijk hierdoor is het aantal geregistreerde ongevallen met materiele schade fors teruggelopen van 3192 nog in 2000 naar 2134 in 2001.

Het jaarverslag 2001 van het district Rijn & Venen is verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie, bureau Maarssen. Ook voor verdere informatie over het jaarverslag kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, bureau Maarssen, telefoon 0346-581123.

Auto tegen boom

HARMELEN In de nacht van zondag 32 op maandag 3 juni raakte een automobilist gewond bij een aanrijding met een boom.

Rond 02.00 uur reed een 36-jarige automobilist uit Harmelen over de Utrechtsestraatweg, komende uit de richting van De Meern. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto in de linkerberm en botste daar frontaal tegen een boom. De brandweer heeft de auto open geknipt om de bestuurder te bevrijden. De man is met been- en hoofdletsel per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht en is daar opgenomen. Daar niet wordt uitgesloten dat de man teveel alcohol had gedronken, is in het ziekenhuis een bloedproef van hem afgenomen. Het resultaat hiervan is binnen een paar weken bekend. Indien daaruit blijkt dat de man inderdaad onder invloed verkeerde, wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Man pakt autokrakers

ABCOUDE Op maandag 3 juni wist een automobilist drie autokrakers aan te houden.

Rond 15.00 uur bevond een 39-jarige man uit Kudelstaart zich in een woning aan het Stationsplein. Hij had zijn auto op het plein geparkeerd. Toen hij een klap hoorde, keek hij naar buiten en zag vier jongens bij zijn auto wegrennen. De man liep naar zijn auto en zag dat een ruitje van de auto was vernield en dat zijn aktetas kennelijk was doorzocht. Er was niets uit de auto weggenomen.

Hij ging achter de jongens aan en kon één van hen, een 16-jarige jongen uit Utrecht, op de Stationsstraat klemrijden. De jongen had een snijwond aan zijn hand. Een buurtbewoner wees de automobilist op nog twee jongens die zich daar schuilhielden. Ook deze jongens, 16 en 17 jaar oud en eveneens uit Utrecht, werden door de man aangehouden.

De drie verdachten zijn door politiemensen naar het politiebureau overgebracht en zij zijn daar ingesloten.

Winkeldievegge betrapt

WILNIS Op maandag 3 juni werd een meisje op winkeldiefstal betrapt en aangehouden.

Rond 17. 00 uur ging een meisje naar een winkel aan de Bozenhoven. Zij pakte enkele kledingstukken uit de schappen, liep zonder deze af te rekenen langs de kassa en wilde de winkel verlaten. Daarop ging het alarm af en werd het meisje, 13 jaar oud en afkomstig uit Wilnis, door een personeelslid staande gehouden.

Door politiemensen werd de verdachte naar het politiebureau overgebracht. Zij bekende de kledingstukken te hebben gestolen. Tegen het meisje is proces-verbaal opgemaakt. Zij is na verhoor heengezonden.

Deel: ' Politiebericht Utrecht district Rijn & Venen 04-06-2002 '
Lees ook