Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 26-02-2003 Persberichten district Rijn & Venen, 09.45 uur

Start autogordelcampagne in Woerden

Wethouder en politie controleren bestuurders
Op woensdag 5 maart 2003 om 15.00 uur vindt op de parkeerplaats bij de Wagenstraat in Woerden de officiële start plaats van een periode van intensieve controles op het gebruik van de autogordel. Het Bureau Verkeer Onder Controle (BVOC) van de Politie Regio Utrecht, voert de komende maanden de controles uit. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht, de gemeente Woerden en het politiedistrict Rijn & Venen participeren in het project.

Wethouder Van der Woude start de campagne officieel: Naast de politiecontroles in de buurt van scholen en winkelcentra, zal er de komende maanden ook voorlichting over de autogordel worden gegeven. De officiële start van de campagne is daar een voorbeeld van. De wethouder Verkeer, mevrouw Van der Woude, en het hoofd van de Regionale Verkeersdienst, de heer Smoorenburg, delen samen met anderen op 5 maart 2003 om 15.00 uur op de Wagenstraat folders uit aan bestuurders. Ook zullen zij zelf de bestuurders en passagiers controleren op het dragen van de gordel. Om 15.30 uur geven mevrouw Van der Woude en de heer Smoorenburg in Kunstencentrum het Klooster een korte toelichting op de campagne. De politiecontroles en de voorlichting hebben tot doel om het draagpercentage van de autogordel in Woerden te verhogen.

Waarom Woerden?:
In Woerden valt op het gebied van verkeersveiligheid nog winst te behalen. Uit onderzoek blijkt dat er in Woerden in de jaren 1999 tot en met 2001, 434 bestuurders en passagiers letsel opliepen vanwege een verkeersongeval. Hiervan raakten 124 personen ernstig gewond. Er vonden acht dodelijke ongevallen plaats. 66% Van de ongevallen vond binnen de bebouwde kom plaats. Een recente meting wijst uit dat het draagpercentage voor bestuurders in Woerden slechts 66,8% is. Dit is lager dan het landelijke draagpercentage van 80%. Op de achterbank draagt binnen de bebouwde kom slechts een klein deel van de passagiers de gordel, terwijl de gordel ook daar verplicht is.

De autogordel:
De autogordel is één van de maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Binnen de bebouwde kom gebeuren de meeste ongelukken. En juist in die bebouwde kom vergeten veel mensen de gordel om te doen, omdat het maar een kort stukje is. Nog verbazingwekkender is dat de politie regelmatig kinderen `los` op de achterbank ziet zitten, zonder gordel of goed kinderzitje. Een situatie die zowel voor de kinderen als voor de ouders levensgevaarlijk is. Bij een noodstop met een snelheid van nog geen 50 km/uur vliegen de kinderen over de voorbank richting de ruit óf zelfs er doorheen. De autogordel en/of een goed kinderbeveiligingsmiddel zijn dan ook het belangrijkste middel om letselongevallen bij aanrijdingen of plotseling remmen te voorkomen. De overlevingskans bij een verkeersongeval is 40% hoger door het gebruik van de autogordel.

Werkwijze BVOC:
Het aantal verkeersongevallen op met name provinciale en gemeentelijke wegen moet omlaag. Daarom heeft het Ministerie van Justitie extra geld beschikbaar gesteld om in iedere politieregio een verkeershandhavingsteam (in Utrecht is dat het BVOC) op te richten. Het project wordt dus niet gefinancierd uit bestaande middelen van de politie en gaat niet ten koste van de bestaande politiecapaciteit.

Deel: ' Politiebericht Utrecht district Rijn & Venen 26-02-2003 '
Lees ook