Politie Regio Utrecht
Persberichten
Cluster West-Utrecht (districten Lekstroom, Rijn en IJssel en Vecht & Venen)

Bereikbaarheid i.v.m. problemen CallMax !

De afdeling persvoorlichting voor Utrecht-Stad en Cluster-West maakt voor de 24-uurs bereikbaarheid van een persvoorlichter (calamiteitenpiket) en het geven van persalarm gebruik van de CallMax. Omdat dit bedrijf in staat van surseance van betaling verkeert, worden GEEN gesproken teksten meer verzonden, maar uitsluitend TELEFOONNUMMERS doorgegeven.
Bovendien is de piketvoorlichter na kantoortijd in geval van calamiteiten tijdelijk ook bereikbaar op tel.nr.: 06 - 53 12 55 82.

Woensdag 29 maart 2000, 10.00 uur

Controle autogordel en snelheid
Nieuwegein/IJsselstein - Door de wijkpolitie Nieuwegein werd in de middag van dinsdag 28 maart gecontroleerd op het gebruik van de autogordel. Op de Symfonielaan werd de controle uitgevoerd, waarbij 9 bekeuringen werden uitgereikt voor het niet dragen van de autogordel. Tevens werd met behulp van laserapparatuur tijdens de ochtenduren gecontroleerd op snelheid. Deze controles werden uitgevoerd op Parkhout, Nedereindseweg, Graaf Florisweg en de Jutphasestraatweg. Bij deze controles werden achttien bestuurders staande gehouden en geverbaliseerd voor het overtreden van de maximum snelheid. Op deze wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid was 87 km/h.

In IJsselstein werd tijdens de middaguren door de wijkpolitie van IJsselstein, gecontroleerd op de draagplicht van de autogordel. De controle vond plaats op de Jan van der Heydenweg. Bij de controle werd tegen 21 bestuurders proces-verbaal opgemaakt die de gordel niet om hadden tijdens het besturen van hun auto.

Inbraak bedrijf
Nieuwegein - In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 maart werd ingebroken bij een bedrijf aan de Wijde Wade. Van het bedrijfspand werd een ruit vernield. In het pand werd door onbekenden geprobeerd om de kluis te forceren. Uit het pand werd wel een geldkistje met een klein geldbedrag weggenomen.

Controle snelheid in Zegveld
Zegveld - Op dinsdag 28 maart werd door de politie een snelheidscontrole uitgevoerd op de Milandweg. Bij deze controle werden 379 voertuigen gecontroleerd. Van deze voertuigen reden 102 bestuurders met hun voertuig te snel. De hoogst gemeten snelheid was 128 km/h terwijl ter plaatse 60 km/h is toegestaan.
Onder invloed rijden zonder rijbewijs
Harmelen - Op woensdag 29 maart, omstreeks kwart voor één 's nachts, zag de poltie op de Appellaan een personenauto slingerend rijden. De bestuurder werd gecontroleerd en aangehouden voor een ademanalyse aan het politiebureau.

De verdachte, een 43-jarige inwoner van Haarzuilens, bleek bij de analyse ongeveer 2 promille aan alcohol in het lichaam te hebben. Na onderzoek bleek de verdachte nog voor ruim f 2000,- aan openstaande vonnissen op zijn naam te hebben staan. Tevens was het rijbewijs van de verdachte enige jaren geleden ongeldig verklaard. De man werd ingesloten en tegen hem worden diverse processen-verbaal opgemaakt.

Fietsenopruimactie N.S. -station Woerden
Woerden - De Spoorwegpolitie, de gemeente Woerden en de politie van het district Rijn en IJssel, gaan op maandag 3 april a.s. starten met het opruimen van fietswrakken op het N.S. - station in Woerden.
Het doel van de actie is om op deze wijze de omgeving van het station overzichtelijker te maken en daardoor beter op te kunnen treden tegen de vele fietsendiefstallen. In 1999 werd 92 x aangifte gedaan van diefstal fiets bij het station.

Tevens zijn de vele wrakken in de rekken een doorn in het oog van de treinreizigers, die hun in goede staat verkerende fiets niet in de daarvoor bestemde rekken kunnen plaatsen. Deze moeten vaak noodgedwongen hun fiets elders plaatsen, waardoor de kans op diefstal wordt vergroot.

De als wrak bestempelde fietsen zijn de afgelopen dagen voorzien van een label met een vermelding van de aanstaande verwijdering. Deze verwijdering vindt plaats op grond van de A.P.V., artikel 2.4.11. De verwijderde fietsen/wrakken kunnen gedurende vier weken, tegen betaling van vijfentwintig gulden voor gemaakte kosten, afgehaald worden op het Stadserf aan de Pijpenmakersweg 4 te Woerden. Niet opgehaalde fietsen worden daarna vernietigd.

De actie wordt ook aangekondigd middels aangebrachte posters op en nabij de fietsenrekken.

Frontale aanrijding met letsel
De Ronde Venen - Op dinsdag 28 maart, omstreeks vijf voor zeven in de ochtend, vond een frontale aanrijding plaats tussen twee personenauto's, waarbij een 24-jarige inwoonster van Uithoorn gewond raakte.

Een 35-jarige inwoner van De Hoef reed als bestuurder van een personenauto over de Ringdijk, 2e bedijking, in de richting van de Provincialeweg. In een bocht vlak voor het benzinestation moest hij uitwijken voor een overstekend dier en kwam op de rijbaan voor het tegemoet komende verkeer terecht. Daar reed op dat moment het slachtoffer met haar auto en beide voertuigen raakten elkaar frontaal.

Het slachtoffer werd met inwendig letsel overgebracht naar het V.U. ziekenhuis in Amsterdam. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Verkeerscontroles
Maarssen - Op dinsdag 28 maart hield de politie van district Vecht en Venen een tweetal verkeerscontroles tijdens de ochtenduren. Er werd gecontroleerd op de Maarssenbroekse Slag van 08.30 tot 10.00 uur en vervolgens van 10.30 tot 12.00 uur op de Vogelweg. Tijdens de controles werden 40 bestuurders bekeurd voor het niet dragen van de verplichte autogordel. Tegen één bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt omdat de geldigheidsduur van zijn rijbewijs was verlopen.
Aanhouding fietsendieven
Breukelen - Op dinsdag 28 maart, omstreeks kwart over acht in de avond, zag een surveillerende politieman op het parkeerterrein aan de Stationsweg een personenauto rijden met een aantal fietsen in de kofferbak. Op een gegeven moment, zag de politieman, dat de inzittenden van de auto de fietsen uit de auto haalden en in een gereed staande aanhangwagen plaatsten. De politieman bleef zich onopvallend in de buurt ophouden en riep de hulp in van andere collega's. De inzittenden van de auto, een 39-jarige man en een 36-jarige vrouw uit Bussum, konden worden aangehouden. De fietsen, vier in totaal, werden inbeslaggenomen.

De man bekende een aantal fietsen gestolen te hebben bij het station in Breukelen en bij het station in Woerden. Beide verdachten werden ingesloten in het politiebureau.

Snelkraak kledingzaak
Mijdrecht - Op maandag 29 maart werd omstreeks vijf over half twee in de nacht een snelkraak gepleegd bij een kledingzaak aan De Passage. Onbekenden vernielden de etalageruit van de zaak en gingen er in een gereedstaande auto met medeneming van een onbekende hoeveelheid spijkerbroeken vandoor.Deel: ' Politiebericht Utrecht-West '
Lees ook