Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland


---------------------------- Persbericht ------------------------

Politie Noord- en Oost-Gelderland

District Achterhoek

24 februari 2003

Politie Achterhoek wil stijging auto-inbraken stoppen

De politie van district Achterhoek wil dit jaar de explosieve groei van het aantal auto-inbraken een halt toeroepen. In 2003 moet het aantal aangiftes in het gebied dalen van 1730 naar 1695. In 2002 groeide het aantal inbraken in auto s nog met 69 procent.

De politie wil dit doen door het probleem op meerdere fronten aan te pakken. Ten eerste moet er een grootschalig voorlichtingsprogramma komen, zodat mensen minder spullen in hun auto laten liggen. De naam van dit programma is Niets erin, niets eruit . De politie is voor de uitvoering hiervan afhankelijk van de deelname van de 17 gemeenten in de Achterhoek. De gemeenten hebben immers de regie als het gaat om het veiligheidsbeleid. De politie wil daarom met de gemeenten goede afspraken maken over het voorkomen van auto-inbraken en gelijksoortige misdrijven. De politie kan zich dan vooral richten op het opsporen en aanhouden van verdachten. Maar ook de politie zal actief zijn in de preventie, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken als zij goederen zichtbaar in hun auto laten liggen.

Aan de opsporingskant zal het rechercheteam, dat speciaal is belast met het oplossen van auto-inbraken, ook in 2003 actief zijn. Dit team is vanaf juni 2002 in werking en heeft vorig jaar 15 aanhoudingen verricht. Deze verdachten bekenden in totaal 200 zaken. Zestig procent van de daders was afkomstig uit de Achterhoek, de rest woonde in Apeldoorn, Utrecht en Enschede. Alle daders noemden drugsgebruik als motivatie voor de inbraken.

De cijfers uit het jaarverslag van 2002 laten een daling zien als het gaat om woninginbraken. In 2002 waren er 440 aangiftes, tegenover 485 in 2001. Dit is een daling van 9,2 procent. Net als inbraken in auto s, zijn de woninginbraken een speerpunt van de politie. Het beleid om woninginbraken te voorkomen en op te lossen wordt ongewijzigd voortgezet. Dit betekent dat er gratis preventieadviezen worden gegeven bij mensen die daarom vragen, dat er nazorgbezoeken worden afgelegd bij slachtoffers en dat een woninginbraak prioriteit is bij de recherche. Vorig jaar zijn er 26 aanhoudingen verricht en daarmee werden 48 inbraken opgelost.

Districtschef Theo Beelen heeft gemengde gevoelens over de cijfers van 2002. "We hebben als politie gedaan wat we hebben afgesproken. Alleen heeft deze inzet niet altijd het gewenste effect gehad. Zo hebben we extra mensen ingezet op uitgaansavonden en rond discotheken. Toch is het aantal mishandelingen en vernielingen gestegen. Dit geldt ook voor het aantal auto-inbraken, terwijl onze recherche toch een behoorlijk aantal inbraken heeft opgelost."

Einde bericht

Niet voor publicatie:

Voor informatie: Andrea Jansen, voorlichter politie Achterhoek, 0314-694050. Het jaarverslag 2002 en/of het jaarplan 2003 worden op verzoek toegestuurd. Het jaarplan is per team gerangschikt, dus ook bruikbaar voor plaatselijke media.

Deel: ' Politieberichten district Achterhoek 24-02-2003 '
Lees ook