Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 21-09-2001

Politieberichten district Heuvelrug, 09.45 uur
Convenant getekend voor diverse preventieprojecten.

LEERSUM - Op 20 september hebben de gemeente Leersum en de politie zich middels het ondertekenen van een convenant verbonden aan diverse preventie-activiteiten tot tenminste begin 2003. Het convenant verplicht de politie om diverse activiteiten in Leersum te ondernemen op het gebied van winkelcriminaliteit en auto- en woninginbraken. Burgemeester Mevr. Mr. C.F. Feith-Hooijer, Dhr. P.J.A.M. Op de Beek van het Regionaal Bureau Veiligheid & Preventie van de politie en dhr. C. van der Neut, plaatsvervangend districtschef van het politie district Heuvelrug hebben in het gemeentehuis in Leersum gezamenlijk het convenant hiervoor ondertekend.

Auto-inbraken

In de gemeente Leersum is de landelijke tendens van stijging van het aantal auto-inbraken eveneens merkbaar. Kwamen in 1999 nog 26 aangiften van inbraak in auto binnen, in 2000 steeg dit aantal in Leersum al tot 72. Uit analyse is eveneens gebleken dat de nonchalance waarmee gebruikers van voertuigen waardevolle goederen zichtbaar in de auto achterlaten groot is. In ruim 20% van de voertuigen is een voor de inbreker attractief goed aanwezig. De in het convenant vermelde preventie-activiteiten zijn dan ook deels gericht op gedragsbeïnvloeding van de gebruiker. Zo zullen brochures, flyers en posters in en rond het centrum worden verspreid om de gebruiker te informeren en zullen een team van preventie-adviseurs voertuigen structureel controleren op inbraakgevoelige locaties.

Woninginbraken

De afgelopen jaren zijn diverse preventie-activiteiten door de politie ontwikkeld om inbraken te voorkomen (o.a. Politie Keurmerk Veilig Wonen). Zo is de kans dat bij een gecertificeerde woning wordt ingebroken bijna 0%. De aanpak is gericht op de bewustwording bij bewoners dat, met een preventiepakket, de woning weerbaarder wordt tegen inbrekers. Een neveneffect daarbij is de toename van het veiligheidsgevoel bij bewoners. De politie zal in Leersum - naast het aanbieden van preventie-adviezen - in samenwerking met de ambtenaar Veiligheidszorg van de gemeente en de diverse woningcorporaties initiatieven ontplooien die leiden tot het op Politie Keurmerk niveau brengen van een wijk (met name in de nieuwbouw locaties).

Winkelcriminaliteit

In de regio Utrecht wordt het project Samen Veilig Ondernemen al op binnen enkele winkelcentra uitgevoerd. Met dit project beoogt de politie om samen met de betreffende ondernemers oplossingen te bedenken om criminaliteit als winkeldiefstal, maar ook vernielingen in het winkelgebied, te voorkomen. Nevendoel is het verhogen van het veiligheidsgevoel bij het winkelend publiek. Dit project wordt dankzij dit convenant nu ook voorbereid in het centrum van Leersum. Daarnaast zullen horecagelegenheden een aanbod van de politie krijgen voor een zogenaamde horeca-scan. Deze inventarisatie geeft de ondernemer van een horecagelegenheid een goed beeld van de onveilige aspecten in zijn zaak en daarbij ontvangt de ondernemer adviezen ter verbetering. Verder zullen preventie-adviseurs beveiligingsadviezen gaan verstrekken aan de lokale kantoren en bedrijven.

Los van het convenant is de preventie-adviseur van het politie district Heuvelrug - dhr. G. Enkelaar - beschikbaar voor advisering en ondersteuning van diverse preventieprojecten.

Aanrijding met letsel

LEERSUM-Op vrijdagochtend omstreeks kwart over vier ontstond er een aanrijding waarbij een 28-jarige automobilist uit Woudenberg gewond raakte. De man reed op de Haarweg en raakt nog door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder werd met o.a nekklachten vervoerd naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd.

Duo aangehouden na diefstal

VEENENDAAL- Op donderdagmiddag werd een 56-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden in een winkel aan de Hoofdstraat. Het duo kwam de winkel binnen en winkelpersoneel herkende ze gelijk als de personen die op 20 juni een laptop hadden gestolen. De politie werd gewaarschuwd en het duo werd alsnog aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Snelheidscontrole

RHENEN Op de Grebbeweg werd op donderdagochtend op snelheid gecontroleerd van negen tot elf uur. Van de 1332 passerende voertuigen reden 133 bestuurders te hard. De hoogst gemeten snelheid was 86 km/h, waar maximaal 50 km/h mag worden gereden.

Deel: ' Politieberichten district Heuvelrug Utrecht '
Lees ook