Politiebericht Friesland: Leeuwarden 4-04-2000 Politieberichten van 4 april (07.00 t / m 13.00)

Leeuwarden: meer toezicht
De afgelopen maanden werden diverse vernielingen gepleegd bij het Van Hall Instituut in de wijk Huizum Oost. Naar aanleiding hiervan zijn meerdere verdachten (27) gehoord en is proces-verbaal opgemaakt (in eerdere edities hebben wij hier melding van gemaakt). De politie Midden Friesland zal de komende maanden intensiever controleren bij het Van Hall Instituut, maar ook in de wijk Huizum Oost. Dit zal gebeuren in samenwerking met diverse instanties, zoals de stadswachten, het beveiligingsbedrijf Randon, en het Van Hall Instituut. Bij het Van Hall Instituut zijn inmiddels borden geplaatst met de tekst `Verboden toegang`. Personen, die ondanks dit verbod, aldaar worden aangetroffen, zullen niet meer gewaarschuwd worden maar krijgen direct een bekeuring. Deze bekeuring kan oplopen tot f 120.- Verder zal in samenwerking met jongerenwerk en gemeente Leeuwarden meer geïnvesteerd worden in de jeugd van Huizum Oost om ook op deze manier te proberen de overlast tot een minimum te beperken.
Leeuwarden: inbraak bedrijf
Afgelopen weekend werd ingebroken in een bedrijf (Stichting Dag) aan de Camstraburen. Het raam van de voordeur werd ingeslagen en uit het kantoor werd een geldkistje weggenomen. Namens het bedrijf werd aangifte gedaan door een 41-jarige inwoner uit Leeuwarden.
Bureau Voorlichting & PR: 058 - 8808272

Deel: ' Politieberichten Friesland Leeuwarden '
Lees ook