Politiebericht

Korps: Friesland, plaats: Leeuwarden 26-01-2000

DAGELIJKSE NIEUWSBERICHTEN VANAF 1 FEBRUARI 2000 VIA INTERNET/ Vanaf dinsdag 1 februari a.s. zal de politie Friesland alle dagelijkse nieuwsvoorziening t.b.v. de regionale en lokale pers via Internet aanbieden. Daarmee komt een eind aan de nieuwsvoorziening via persconferenties of anderszins, zoals die tot op heden via de districtsbureaus werd verzorgd.

De berichten zijn te bekijken en op te vragen via het adres: https://www.politie.nl/friesland
waarna doorgeklikt kan worden naar de rubriek "nieuws".

De berichtgeving zal verzorgd worden door het regionale bureau Voorlichting & PR te Leeuwarden, waar twee medewerkers belast zijn met het invoeren van berichten:

* Harry Oenema (telefoon: 058 880 8272) en

* Peter Boomsma (telefoon: 058 880 8271).
Zij kunnen zonodig een toelichting kunnen geven op gepubliceerde berichten.

Met deze nieuwe wijze van nieuwsvoorziening speelt de Politie Friesland in op de mogelijkheden die Internet biedt en waar veel regiokorpsen nu al gebruik van maken. Bovendien zal het op korte termijn ook mogelijk zijn op zaterdag en zondag berichten op internet te publiceren. Via een Internetbrowser kunnen de berichten gekopieerd worden en daarna in (bijvoorbeeld) een tekstverwerkingsprogramma bewerkt worden.
Zoals gezegd haakt de politie Friesland met deze nieuwe wijze van berichtgeving in op een landelijke ontwikkeling. De berichten worden geplaatst op de site van de Nederlandse politie (www.politie.nl) en het ligt in de lijn der verwachting dat uiteindelijk alle regiokorpsen daartoe over zullen gaan.
De persvoorlichting buiten de kantooruren zal via de normale piketregeling verzorgd worden.

Deel: ' Politieberichten Friesland op internet '
Lees ook