Politie Midden- en West Brabant

Gemeente, politie, justitie en NAC tevreden over voetbalseizoen

Datum: 30/5/2002
Auteur: Willem van Hooijdonk

In het overleg tussen gemeente, politie, justitie en NAC is het voetbalseizoen 2001 - 2002 in Breda geëvalueerd. De partners zijn tevreden over het verloop van het seizoen, zij het dat er bij enkele wedstrijden waaronder die tegen Willem II en Ajax zich helaas problemen hebben voorgedaan. Dit had tot gevolg dat de politie-inzet noodgedwongen moest worden verhoogd met 337 agenten op jaarbasis. Met name is het afgelopen jaar winst geboekt op het terrein van de professionalisering van de stewardorganisatie. Bovendien heeft een gerichte inzet van politie en justitie geleid tot een consequente opsporing en aanhouding van relschoppers.

In het nieuwe seizoen wordt de stewardorganisatie uitgebreid en nog verder geprofessionaliseerd onder andere door middel van een intensievere samenwerking tussen politie, gemeente en NAC. Het stringente beleid van de politie bij de aanpak van voetbalvandalisme wordt voortgezet. De politie gaat zich daarbij met name richten op de jonge supporters die overlast veroorzaken.

Geconstateerd moeten worden dat er afgelopen jaar tijdens thuiswedstrijden sprake was van een chaotische parkeersituatie rond het NAC-stadion. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Steenakker geeft in de toekomst extra parkeermogelijkheden voor de bezoekers van voetbalwedstrijden. Om het foutparkeren tegen te gaan wordt extra bebording aangebracht en worden infrastructurele maatregelen genomen. De politie zal streng optreden tegen foutparkeerders.

Deel: ' Politieberichten Midden- en West Brabant 30-05-2002 '
Lees ook