Politie Gelderland-Midden

Politie West-Veluwe Vallei gaat

digitale nieuwsbrief uitgeven

De politie in het district West-Veluwe Vallei gaat een eigen nieuwsbrief uitgeven. De huidige stand van de techniek maakt het mogelijk om een dergelijk informatiebulletins via de computer geautomatiseerd naar geïnteresseerden te verzenden. Geheel gratis, om te raadplegen waar en wanneer men maar wil. Daarmee is het district voorzover bekend het eerste (districtelijke) politie onderdeel in ons land dat op deze manier (aktief) extra informatie aan het publiek gaat aanbieden.

Mensen die de nieuwsbrief thuis of op hun werk willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via wvv@gelderland-midden.politie.nl. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een invulformulier, dat op de internetsite (www.politiegelderlandmidden.nl) van de politie is te vinden. Daarbij valt op dat de politie ook naar de woonplaats van de geadresseerde vraagt. Dat is van belang, omdat op die manier de nieuwsbrief ook als aanvulling op een buurtonderzoek of bij zeer lokale ontwikkelingen gebruikt zou kunnen worden. Adresselecties naar woonplaats zijn dan immers mogelijk.

Nut

De nieuwsbrief moet worden gezien als een aanvulling op de al bestaande kanalen. Persberichten blijft de politie gewoon uitgegeven en ook andere informatie blijft de politie via internet aanbieden. Maar er is meer mogelijk. En die kans willen we graag benutten. Want niet al het nieuws is nu één keer nieuws. Ook media moeten een kritische selectie maken. Er is immers per dag heel veel te vertellen. Onmiskenbaar gevolg is echter, dat de politie niet altijd alles kwijt kan, wat ze u wel graag zou willen laten weten. Met een nieuwsbrief kan dat nu wel. Daarom start de West-Veluwe Vallei het uitgeven van dit medium. Als aanvulling op al bestaande mogelijkheden, vanuit de behoefte om u veel te vertellen over het politievak.

Deel: ' Politieberichten regio Gelderland-Midden 30-01-2003 '
Lees ook