Politie Rotterdam-Rijnmond

Ochtenduitgave dinsdag 18 februari 2003

* RAMKRAAK MET DRAGLINE
BARENDRECHT -Dinsdagmorgen vroeg omstreeks half vier hebben onbekenden met een dragline de gevel van een bankgebouw aan de Portlandse Baan geramd. Men heeft geprobeerd geld uit de geldautomaat weg te halen. Het is nog niet duidelijk of dit ook gelukt is. De dragline bleek gestolen van een bouwterrein in de nabije omgeving. Het bankgebouw werd zwaar beschadigd. Getuigen hebben drie mannen gezien, die wegrenden in de richting van de Steekkant. De recherche van het district Zuid stelt een nader onderzoek in.

Avonduitgave maandag 17 februari 2003

* OVERVAL ZAAK IN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Maandagmorgen rond negen uur werden twee medewerkers van een zaak in huishoudelijke artikelen in de Lusthofstraat en een chauffeur van een vrachtwagen, die juist goederen kwam lossen, bij binnenkomst in de afgesloten zaak geconfronteerd met een aantal mannen, die zich al in de zaak bevonden. Onder bedreiging van een mes moest de kluis worden geopend, waaruit door de overvallers, die zich vermoedelijk al 's morgens toegang tot de zaak hadden verschaft, een nog onbekend geldbedrag werd weggenomen. Tevens namen zij ook de portemonnees en handtelefoons van de twee medewerkers van de zaak en de vrachtwagenchauffeur mee.


* HENNEPKWEKERIJ ONTMANTELD
ROCKANJE - Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde maandagmiddag rond half één op grond van de Opiumwet een onderzoek in een bedrijfspand aan de Kerkweg in. In het pand werden vier vrouwen, in leeftijd variërend van 33 tot 39 jaar en afkomstig uit Rotterdam en Bergschenhoek, aangetroffen die aan het werk waren in de hennepkwekerij. Het viertal werd aangehouden. Tevens werd de 55-jarige in Oostvoorne woonachtige huurder van het pand, die kort na de inval ter plaatse verscheen, aangehouden. In totaal werden zo'n duizend hennepplanten en de voor de groei benodigde apparatuur in beslag genomen. De voor de kwekerij benodigde stroom bleek, na onderzoek, niet illegaal te worden afgetapt. De vier vrouwen werden in de loop van de namiddag na opgemaakt proces-verbaal weer op vrije voeten gesteld. De 55-jarige huurder werd voor nader onderzoek en verhoor in verzekering gesteld.

Middaguitgave maandag 17 februari 2003

* Resultaatafspraken Politie Rotterdam-Rijnmond met het Rijk Eerste regionale politieconvenant ondertekend De politie Rotterdam-Rijnmond gaat jeugdige veelplegers en harde kern-jongeren sneller en met een persoonsgerichte aanpak voor de rechter brengen. 80% van de processen verbaal van door deze categorie gepleegde misdrijven wordt binnen 30 dagen na het eerste verhoor aan het Openbaar Ministerie aangeboden. Het aantal rechtbankzaken wordt verhoogd met 5000 ten opzichte van 2002. De zichtbaarheid, bereikbaarheid en publieksgerichtheid van de politie zijn in 2006 substantieel gestegen en het aantal uit staandehoudingen voortgekomen boetes en transacties is in dat jaar ten opzichte van 2002 met 22.000 toegenomen. Het ziekteverzuim bij het politiekorps daalt van 9,1% nu naar 7,8% in 2006. Tot dat jaar moet voor het primaire proces een doelmatigheidsverbetering van minimaal 5% zijn gerealiseerd. Met instemming van de ministers mag het korps Rotterdam-Rijnmond een voorschot nemen van 30 fte's op uitbreiding van de formatie in 2003 en 2004.
Dit zijn enkele hoofdlijnen uit het convenant dat vanmiddag in het Rotterdamse stadhuis wordt ondertekend en dat de resultaatafspraken vastlegt die zijn gemaakt tussen de Politie Rotterdam-Rijnmond en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie.
Het korps Rotterdam-Rijnmond is daarmee het eerste van de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dat een eigen convenant met het Rijk heeft afgesloten. De Minister van BZK, de heer J.W. Remkes, mr.drs. C.W.M. Dessens, directeur-generaal rechtshandhaving namens de Minister van Justitie, en de korpsbeheerder, mr. I.W. Opstelten, tekenen het regionale convenant in aanwezigheid van de leden van het Regionaal College van het korps Rotterdam-Rijnmond.
De afspraken in het Regionaal Convenant Rotterdam-Rijnmond gaan over de resultaten die de Politie Rotterdam-Rijnmond toezegt te zullen behalen in de periode 2003 - 2006 en die moeten bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en aan het realiseren van het Veiligheidsprogramma `Naar een veiliger samenleving' dat het Kabinet het afgelopen najaar heeft gepresenteerd. De afspraken sluiten aan bij het in 2002 door politie, justitie en bestuur in de regio Rotterdam-Rijnmond eerder overeengekomen, en door het Regionaal College vastgestelde, meerjarenprogramma 2003 - 2006. De afspraken sluiten ook aan bij de bevindingen van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin de veiligheidspartners en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en bij bevindingen uit contacten op wijk- en buurtniveau.
Naast de met de ministers overeengekomen inspanningsverplichtingen voor de politie op het terrein van algemene criminaliteitsbestrijding, toezicht en handhaving en verbetering van doelmatigheid, geeft het regionale convenant ook weer wat het korps mag verwachten van de zijde van de beide ministers. Deze inspanningen betreffen met name de invoering van een centrale meldkamer voor alle hulpverleningsdiensten (het zgn. project C2000) en de kosten voor de werving van nieuw personeel en van aspiranten. Eerder had het korps zich voor de werving van nieuwe (aspirant-)medewerkers grote financiële inspanningen getroost. De ministers hebben nu ingestemd met het nemen van een voorschot op de te verwachten toekenning van formatieplaatsen van 30 extra fte's in de jaren 2003 en 2004 tot respectievelijk 170 en 130. Het Regionaal Convenant Rotterdam-Rijnmond kan tussentijds worden aangepast als de kabinetsformatie daartoe aanleiding geeft of wanneer sprake is geweest van buitenproportionele politie-inzet, waardoor het korps meer dan 5% van de beschikbare capaciteit heeft moeten investeren in landelijke bijstand.

Deel: ' Politieberichten Rotterdam-Rijnmond 18-02-2003 '
Lees ook