NEDERLANDSE POLITIEBOND

NPB: Veiligheidsconcept Euro 2000 ontoereikend

Het tussen Duitsland, België en Nederland overeengekomen veiligheidsconcept dat rellen tijdens het komende Europese voetbalkampioenschap Euro 2000 moet voorkomen, wordt weliswaar in beginsel toegejuicht, maar is naar de mening van de Nederlandse Politiebond (NPB) niet toereikend. Deze opvatting wordt onderschreven door de Duitse Gewerkschaft der Polizei (GDP) en het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie (NSBP). 'Om te zorgen dat Euro 2000 een vredig voetbalfeest wordt, moet meer gedaan worden', aldus Hans van Duijn, voorzitter van de NPB.

Het is onbegrijpelijk waarom niet aanzienlijk meer 'spotters' worden ingezet om de groepen supporters tijdens hun reizen te begeleiden. Norbert Spinrath, voorzitter van de Gewerkschaft der Polizei: 'Deze specialisten halen gewelddadige voetbalfans uit de anonimiteit van de reizende massa vreedzame fans. Deze hooligans worden door hen met eigen ogen waargenomen, wat de bewijsvoering tegen hen vergemakkelijkt'. Het tot nu toe bekende aantal van tien Duitse spotters is geenszins voldoende.

Eveneens ontoereikend, aldus Spinrath, is de overeenkomst die bepaalt dat de per spoor reizende Duitse fans na het verlaten van het Duitse grondgebied slechts door de Duitse douane zullen worden begeleid tot aan het eerste Nederlandse of Belgische station. 'De Duitse politieambtenaren zouden tot aan de eindbestemming van de trein moeten meereizen. Op die manier kunnen de ingeschakelde politiemensen van de binnengereden landen optimaal en zonder tijdsdruk geïnformeerd worden'.
De ervaring heeft geleerd dat het relschoppen van de Duitse fans vaak pas begon nadat de douanebeambten de trein hadden verlaten. Bij een aantal uitwedstrijden van Nederlandse teams in Duitsland hebben Nederlandse agenten de fans tot aan het station van het speelstad begeleid. De NPB is het geheel met de Duitse collega eens.

De NPB, GDP en de NSBP stellen voor buitenlandse politieambtenaren in Nederland en België beperkte extra bevoegdheden te geven om in te grijpen. Spinrath: 'Bij door een buurland aangevraagde ondersteuning moeten politieambtenaren in geval van gewelddadigheden niet alleen aangewezen zijn op noodweer - zoals elke andere burger of toerist. Executieve bevoegdheden zullen echter alleen in nauwe samenwerking en onder verantwoordelijkheid van de lokale politieleiding kunnen worden uitgeoefend.

De bonden verwijzen naar het veiligheidsconcept van de in Hannover plaatsvindende Expo 2000, waarbij de ingezette 250 buitenlandse politieambtenaren executieve bevoegdheden krijgen toebedeeld - met uitzondering van wapengebruik. 'In een verenigd Europa zou een dergelijke situatie geen eenmalige zaak moeten zijn, maar regel', laten de drie politiebonden weten aan hun minister van Binnenlandse Zaken.

Nadere informatie bij Hans van Duijn, 06-29023600 of Debbie Fonke, 06-29023603.

18 feb 00 15:40

Deel: ' Politiebond NPB veiligheidsconcept Euro 2000 ontoereikend '
Lees ook