Provincie Limburg

Politiechef en deputé lossen meningsverschil op


156/99

Maastricht, 22 september 1999

Gezamenlijk persbericht

POLITIECHEF EN DEPUTÉ LOSSEN MENINGSVERSCHIL OP

Korpschef Burg van Baarle van de politie Limburg-Noord en deputé Math Vestjens (VVD) van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Limburg, hebben hun meningsverschil over het politietoezicht op de Napoleonsweg (N773) uit de weg geruimd. Dat gebeurde in een gesprek dat beiden hadden vandaag in het provinciehuis in Maastricht.

Enkele maanden geleden ontstond tussen beiden een meningsverschil over het politietoezicht op de Napoleonsweg. Deputé Vestjens eiste onmiddellijk politietoezicht en korpschef Van Baarle beriep zich op eerder gemaakte afspraken dat dit extra politietoezicht pas zou plaatsvinden als de provincie Limburg een aantal andere verkeersmaatregelen op de Napoleonsweg zou hebben genomen.

Van Baarle stelde verder dat binnen de gegeven prioriteitenstelling veel aandacht aan de verkeersveiligheid (o.a. meer procesverbalen op de Napoleonsweg 50% meer ten opzicht van 1998) op de Napoleonsweg wordt gegeven.

In het gesprek vandaag werd overeengekomen dat, om extra politietoezicht te financieren, een subsidie-aanvraag zal worden ingediend bij landelijk (verkeers)officier van justitie Spee. Deze officier van justitie kan voor bijzondere verkeersprojecten geld ter beschikking stellen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Verder werd afgesproken dat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg zal worden ingeschakeld om advies en ondersteuning te leveren bij het vergroten van de verkeersveiligheid op de Napoleonsweg.

Ook zal bij Rijkswaterstaat worden aangedrongen op een snelle 0-meting van de verkeersveiligheid. Daarmee kan in de toekomst worden gemeten of en in hoeverre het extra politietoezicht, dat per medio
2000 van start zou moeten gaan, leidt tot de gewenste effecten.

Deel: ' Politiechef en deputé Limburg lossen meningsverschil op '
Lees ook