Politiebericht Venlo 4-10-2001
Mediaberichten 4 oktober (14.30 uur)

BLERICK - Belediging

BLERICK - De politie heeft donderdagmorgen een 31-jarige man uit Blerick aangehouden. Politieagenten zagen de man bij een controle het rode verkeerslicht negeren op de Burgemeester Gommansstraat en hielden hem staande. Toen ze hem wilden bekeuren, wilde hij zijn naam niet opgeven en schold de agenten uit. Hierop werd hij aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hier is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

VENLO - Aanhouding verdachte

VENLO - De politie heeft woensdagmiddag een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van diefstal van een fiets. Een politieagent zag dat de man het slot van een mountainbike aan de Peperstraat stond door te zagen en nam hem en de fiets mee naar het bureau. Hier is de zaak met toepassing van snelrecht afgehandeld.

In eerste 8 maanden 2001

Politiedistrict Venlo boekt positieve resultaten

VENLO - Tijdens de afgelopen 8 maanden vonden er in het gebied van het politiedistrict Venlo minder misdrijven plaats dan in dezelfde periode in het vergelijkingsjaar 1999. Dat bleek tijdens het driehoeksoverleg van het politiedistrict. Een overzicht:

Aantal woninginbraken gedaald

In de eerste 8 maanden van dit jaar vonden er in de gemeenten Arcen & Velden, Helden, Kessel, Maasbree en Venlo totaal 106 inbraken minder plaats dan in het vergelijkingsjaar 1999. De grootste dalingen vonden plaats in de gebieden van de basiseenheid Tegelen (-62) en de basiseenheid Arcen/Velden/Venlo-Oost (-35). De resultaten van de andere basiseenheden zijn: Blerick -2, Helden +7, Venlo-Centrum -14. Bij het Openbaar Ministerie kwamen 19 verdachten terecht die door het politiedistrict Venlo waren opgepakt in verband met woninginbraken. Dat zijn er 12 meer dan in het referentiejaar. De politie is in dit kader bezig met diverse projecten: Politie Keurmerk Veilig Wonen, Aanpak Woninginbraken en het project vakantiewoningen.

Minder mishandelingen

Er vonden 70 mishandelingen minder plaats in de eerste 8 maanden van 2001 (298) dan in 1999 (368). Met name in de basiseenheden Tegelen (-34) en Blerick (-15) was deze daling goed te zien. De politie maakte tegen 116 verdachten proces-verbaal op dit jaar en dat zijn er 61 minder dan in het vergelijkingsjaar 1999 (177).

Minder autodiefstallen

In het hele district vonden 134 autodiefstallen minder plaats dan in het vergelijkingsjaar 1999. Totaal werden er in de eerste 8 maanden van 2001 174 auto's gestolen en dat waren er twee jaar geleden 308. Met name in het centrum van Venlo (-69), Blerick (-20) en Arcen & Velden (-32) is er sprake van significante dalingen. De resultaten van de andere basiseenheden: Helden -7 en Tegelen -6. Redenen hiervoor zijn de arrestatie van een dadergroep, het nemen van preventieve maatregelen (bv. Afsluiten parkeerplaats) en het opvallend en onopvallend aanwezig zijn van agenten op plaatsen waar veelvuldig wordt gestolen.Er werden 5 verdachten minder aangedragen bij het OM.

Zakkenrollerij licht gestegen

In het district Venlo vonden van januari tot september 180 gevallen van zakkenrollerij plaats. Dat zijn er 11 meer dan in het referentiejaar 1999. In het centrum van Venlo werd 152 keer aangifte gedaan van zakkenrollerij en dat is 10 meer dan in 1999. Ook in de basiseenheden Arcen & Velden (+5) en Blerick (+5) was er sprake van een lichte stijging. De resultaten van de andere basiseenheden: Helden
-5 en Tegelen -4.De politie tracht door extra toezicht - opvallend en onopvallend - het aantal feiten terug te dringen. Tevens zal worden bekeken welke bestuurlijke preventiemaatregelen effectief kunnen zijn.

Meer verkeersdoden

Helaas moet worden vastgesteld dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop met 9 is gestegen ten opzichte van 1999. Er waren 15 dodelijke slachtoffers te betreuren in de eerste 8 maanden van 2001 tegenover 6 in dezelfde periode in 1999. Daartegenover vonden er 534 aanrijdingen met enkel materiële schade minder plaats dan in 1999, namelijk 1663. Het is niet uitgesloten dat de nieuwe opzet van de noodhulp bij de politie Limburg-Noord - waarbij bellers worden geadviseerd samen met de tegenpartij de benodigde informatie uit te wisselen - reden is voor de daling van het aantal geregistreerde verkeersongevallen. Er vonden ook 65 aanrijdingen minder plaats waarbij gewonden vielen die naar het ziekenhuis werden gebracht.

Overige resultaten

Verder vonden er in het politiedistrict Venlo minder zedenmisdrijven plaats (-21), meer bedreigingen (+37), minder mishandelingen (-70), minder vernielingen (-144) en minder overlastmeldingen uitgaansgelegenheden (-27).

De positieve resultaten van deze eerste 8 maanden lopen parallel aan de uitkomsten van de Politiemonitor Bevolking 2001 zoals die voor de zomer werd gepresenteerd en waaruit bleek dat de inwoners van Midden- en Noord-Limburg het veiliger vonden geworden.

Onderzoek naar effect HALT-verwijzing

VENLO - Bureau HALT en het politiedistrict Venlo gaan samen het effect van de HALT-methode meten. Hiervoor zullen ze onderzoeken of personen die in een specifiek jaar (bijvoorbeeld 1997) naar Bureau HALT zijn verwezen daarna nog met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Hieruit moet blijken of de HALT-aanpak recidive (herhaald plegen van soortgelijke delicten) voorkomt.

Algemene informatie:


· Het politiedistrict Venlo omvat de gemeenten Arcen & Velden, Helden, Kessel, Maasbree en Venlo.


· Het district Venlo heeft 5 basiseenheden, te weten: · Basiseenheid Tegelen (gebied: Belfeld, Tegelen en Venlo-Zuid)


· Basiseenheid Venlo-Centrum (gebied: Venlo-Centrum en Venlo-Noord)

· Basiseenheid Arcen/Velden/Venlo-Oost (gebied: gemeente Arcen & Velden en Venlo-Oost)


· Basiseenheid Blerick (gebied: Blerick en Hout-Blerick)

· Basiseenheid Helden (gebied: gemeenten Helden, Kessel en Maasbree en Boekend)


· De districtelijke driehoek is het hoogste orgaan binnen een politiedistrict en daarin hebben zitting: de burgemeesters van de districtsgemeenten, het openbaar ministerie en de districtschef. De voorzitter van de driehoek is burgemeester A.M.P. Kleijngeld van de gemeente Helden.

Deel: ' Politiedistrict Venlo boekt positieve resultaten '
Lees ook