Politiek Archief biedt burgers & organisaties bestuurlijke rntgenfoto


ROTTERDAM, 20100218 -- Een nieuw digitaal initiatief voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 krijgt gestalte via het gisteren in het Amsterdamse stadhuis geopende nieuwe webportaal www.politiekarchief.nl. Een tiental gemeenten maakt het mogelijk dat hun burgers via een speciaal platform genaamd liveuitslag.nl direct gedetailleerde uitslagen krijgen, o.a. op wijkniveau. Dit geldt onder andere voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Terneuzen, Amstelveen, Teylingen en Vlaardingen. Direct na de uitslag wordt in een aantal van deze steden een lijsttrekkersdebat gehouden. Deze debatten zijn live te volgen op de website van het digitale proefproject, www.liveuitslag.nl.

Politiek Archief (www.politiekarchief.nl) is nu het grootste gedigitaliseerde audiovisuele archief van lokale en regionale overheden in Europa. Online gepubliceerde audio- en videovergaderingen van 200 overheidsinstellingen zijn op n plaats bijeengebracht en bijzonder eenvoudig doorzoekbaar. Wekelijks worden aan dit digitale archief door gemeenten honderden nieuwe audiovisuele verslagen toegevoegd. Nimmer tevoren hebben burgers zoveel informatie kunnen vinden over politieke besluiten en de politici die de besluiten nemen.

Het nieuwe internetportaal creert n centraal informatiepunt voor de lokale en provinciale politiek in Nederland. Immers alle vergruisde politieke informatie die was verspreid over meer dan 200 gemeenten en provincies, komt nu met n knop van de computer binnen handbereik voor burgers, media, ondernemingen, kennisinstellingen en wetenschappers. Politiekarchief.nl maakt de lokale/regionale politiek nog transparanter. Meer dan 40.000 vergaderuren zijn gedigitaliseerd beschikbaar. Ze kunnen desgewenst worden gebruikt in bijvoorbeeld eigen (digitale) documenten of radio- en tv-uitzendingen.

Versterking lokale/regionale bestuurskracht

In het Politiek Archief worden alle stemmingen die door gemeenten en provincies worden gehouden, nauwkeurig bijgehouden. Media, bedrijven, burgers en politieke partijen etc. kunnen makkelijk zoeken naar het stemgedrag in de afgelopen jaren van o.a. fracties van politieke partijen en gemeenteraadsleden. Ook zijn van alle politici hun persoonlijke websites, blogs en allerlei sociale netwerksites te vinden. Met een duidelijke zoekfunctie zijn specifieke momenten en stemmingsuitslagen uit gemeenteraadsvergaderingen zeer snel terug te vinden.

Daarnaast biedt het Politiek Archief de mogelijkheid fragmenten uit gemeenteraad- en Provinciale Statenvergaderingen te plaatsen op blogs en websites. Daardoor kunnen bijvoorbeeld media en wetenschappers hun artikelen eenvoudig illustreren met een audiovisueel fragment uit een specifiek debat. De lokale en regionale politiek wordt hierdoor niet alleen nog transparanter maar ook levendiger voor burgers.

Drs. J.G.A. Paans, voorzitter van de Vereniging van Griffiers (VvG): "De nieuwe website en zoekmachine vergroten de transparantie van de politiek! Grensoverschrijdend inzicht in politieke opvattingen en uitkomsten van besluitvorming kunnen de bestuurskracht en dus intrinsieke bestuurskwaliteit van lokale/regionale overheden in de dagelijkse praktijk versterken. De kracht van het Politiek Archief is dat het de volksvertegenwoordigers een aardige spiegel kan voorhouden. Bestuurlijk handelen toetsen in de meest brede zin, ook voor de burger/kiezer, maakt Politiek Archief tot een bron van kennis en geeft burger en gemeenschappen een voorspellend inzicht in besluitvormingsprocessen. Daarnaast zal het Politiek Archief op een spannende en soms confronterende wijze bijdragen aan rationalisering van het politieke proces en aan consequente besluitvorming. Een gelijktijdig spannende en onontkoombare ontwikkeling!"

Het nieuwe digitale audiovisuele archief wordt door de Stichting Politiek Archief gratis ter beschikking gesteld aan alle burgers.


Deel: ' Politiek Archief biedt burgers & organisaties bestuurlijke rntgenfoto '
Lees ook