Staatsbosbeheer

28 februari 2003

Hoe groen zijn de Overijsselse politieke partijen? Op welke manier gaan zij bijdragen aan onderhoud en ontwikkeling van de Tuin van Nederland? Op donderdagavond 6 maart worden de lijsttrekkers hierover aan de tand gevoeld door gespreksleider Han Pape, tijdens een debat over de toekomst van het platteland in Overijssel. Een coalitie van organisaties die zich inzetten voor de kwaliteit van de groene ruimte, organiseert deze avond.

Het debat vindt plaats in Hotel Restaurant Dalzicht te Nijverdal en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur). De Commissaris van de Koningin, G. Jansen, opent het debat. Rond 22.00 uur wordt het afgesloten door ANWB hoofddirecteur G. van Woerkom, in zijn rol van voorzitter van Nederland Natuurlijk. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het publiek krijgt enkele malen de gelegenheid om zich via stemkastjes in de discussie te mengen. Cabaretière Jetske Zijlstra zorgt geregeld voor een kritische of muzikale noot.

Coalitie
Alle belangrijke organisaties die met het platteland te maken hebben, verenigden zich tot de coalitie 'VIP Overijssel'. VIP staat voor Vitaal en Inspirerend Platteland. De coalitie bestaat uit: GLTO als belangenbehartiger van de agrariërs, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, ANWB, Vitens en Natuur en Milieu Overijssel. Deze organisaties, die voor ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen opkomen, vonden elkaar in hun gezamelijke inzet om het platteland van Overijssel zowel vitaal als inspirerend te houden. Daarbij wordt gedacht aan het streven naar een duurzame landbouw, voldoende ruimte voor de natuur en water van goede kwaliteit, recreatiemogelijkheden en het behoud van het waardevolle cultuurlandschap.

Tuin van Nederland
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 11 maart worden in Overijssel verschillende themadebatten georganiseerd. Het laatste daarvan gaat over de ontwikkelingen op het platteland. Overijssel profileert zich graag als 'de Tuin van Nederland'. De Provincie heeft op dit gebied belangrijke regie-taken. Denk bijvoorbeeld aan Streekplan, reconstructie, realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, aanwijzen van
drinkwaterbeschermingsgebieden, goedkeuren van bestemmingsplannen van gemeenten en waterbeleid. Belangrijk is ook de omgeving van de grote steden. Daar is steeds meer behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie. De heren en dames politici kunnen zich op 6 maart uitspreken over hun bijdrage aan het onderhoud van de Tuin van Nederland.

Deel: ' Politiek in debat over groen Overijssel '
Lees ook