Milieudefensie


Milieudefensie
Opinie-onderzoek vindt geen brede steun voor luchtvaartbeleid Paars-II

'Politiek moet meer doen om luchtvaart af te remmen'

Amsterdam, 15 december 1998 - Het luchtvaartbeleid van Paars-II geniet geen brede steun. 43 Procent van de Nederlanders vindt dat politiek Den Haag meer moet doen om de luchtvaart af te remmen, tegen 31 procent die het hier niet mee eens is. Voorts mag van 51 procent van de Nederlanders de prijs van het vliegticket fors omhoog, ook al heeft dat consequenties voor het vlieggedrag van de ondervraagde. 35 Procent is daar tegen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek naar de houding van Nederlanders met betrekking tot een aantal milieukwesties, dat in opdracht van het blad Milieudefensie werd uitgevoerd door ITM Research. Een verslag van dit onderzoek staat in het januarinummer van Milieudefensie dat vandaag verschijnt.

Minder wegen, meer openbaar vervoer Uit het onderzoek van het Milieudefensie-magazine blijkt verder dat Nederlanders kritiek hebben op het wegenbeleid. 64 Procent van de ondervraagden is van mening dat Paars II veel minder aan nieuwe wegen moet doen en veel meer aan openbaar vervoer (tegen 20 procent die het hiermee niet eens is). Tweederde van de ondervraagden zou bij goed openbaar vervoer de auto vaker laten staan. Prijsmaatregelen laten de automobilist koud.

Minder luxe?
62 Procent van de ondervraagden zegt best met minder luxe te willen leven, aldus het onderzoek (72 procent van de vrouwen en 51 procent van de mannen). Ook vindt een meerderheid dat de rijke landen minder energie en grondstoffen zouden moeten consumeren, omdat dat de aarde uitput. De Nederlander acht zich persoonlijk echter nauwelijks verantwoordelijk. De stelling: 'Ik denk dat ik met mijn manier van leven te veel beslag leg op grondstoffen en energie', wordt door 66 procent naar de prullenbak verwezen.

Deel: ' 'Politiek moet meer doen om luchtvaart af te remmen' '
Lees ook