Lijst Pim Fortuyn

Rotterdam - 23/07/2002
Persbericht van Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn

In de afgelopen week is in de media opnieuw verslag gedaan van interne problemen binnen LPF over wie de bevoegdheid heeft namens de vereniging op te treden, nu de heer Langendam is afgetreden als voorzitter van de partij en enig aangebleven bestuurder, de heer Dost, zijn voorgenomen aftreden bekend heeft gemaakt.

Met name bij enkele van de personen die zich tijdelijk belast zagen met een interim bestuur -onder leiding van de heer Sleeswijk Visser, ter voorbereiding van de ledenvergadering van 3 juli 2002- heeft een misverstand bestaan over de bevoegdheden die de heer Dost heeft overgedragen aan de heren Maas en Van Leeuwen totdat de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur zal hebben benoemd. Zij meenden ten onrechte een mandaat van de leden te hebben gekregen. Dat standpunt heeft er toe geleid dat het bestuur van de vereniging zich genoodzaakt zag zich tot de rechter te wenden.

In het afgelopen weekend is echter overeenstemming bereikt met de groep Sleeswijk Visser: alleen de heren Maas en Van Leeuwen zijn gerechtigd de vereniging te vertegenwoordigen totdat in een Algemene Ledenvergadering, naar verwachting in de loop van september 2002, een nieuw bestuur zal worden benoemd. Zij hebben zulks schriftelijk aan het bestuur van LPF bevestigd.

In verband met zijn benoeming tot Staatssecretaris is de heer Van Leeuwen per heden teruggetreden uit de bestuurscommissie, waardoor deze thans wordt geleid door de heer Maas. De fractie van de LPF in de Tweede Kamer is hierover geïnformeerd. Verder is in een vergadering, op 22 juli 2002 in Utrecht gehouden, door de regiocoördinatoren van LPF een unanieme steunbetuiging aan de heer Maas uitgesproken. Onder zijn verantwoordelijkheid zal een organisatorische en financiële reorganisatie van LPF thans gestalte dienen te krijgen.

Deel: ' Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn over interne problemen '
Lees ook