Politiebond ACP


Politievakorganisatie ACP en CFO willen stadswacht-CAO

Besprekingen met werkgevers worden geopend

De Politievakorganisatie ACP en de CFO gaan zich sterk maken om te komen tot een CAO voor stadswachten. Op 24 november vinden de eerste besprekingen daarover plaats met werkgevers en werknemers in deze sector. Stadswachtorganisaties zijn ontstaan als gevolg van toenemende gevoelens van onveiligheid bij de burgers. De werknemers in deze sector werken bij een groot aantal verschillende stichtingen en gemeenten terwijl uniforme arbeidsvoor-waarden en een rechtspositieregeling ontbreken. Dit doet geen recht aan het werk dat wordt verricht.

De ACP en CFO hebben het initiatief genomen om tot een algemeen verbindende CAO te komen. Deze CAO zou in 2000 tot stand kunnen komen. Het eerste overleg vindt komende woensdag plaats met Stadswacht Nederland en vertegenwoordigers van stadswachtwerkgevers uit o.a. Utrecht, Groningen, Twente, Zaanstreek-Waterland. Een CAO levert een grote bijdrage aan een verdere professionalisering van het werk van stadswachten.

In de CAO zullen naast de afspraken op het gebied van salariëring, pensioen en vergoeding voor onregelmatige diensten ook zaken op het gebied van uniformering, taakstelling, veiligheid, verantwoordelijkheden en de aansturing worden geregeld. Momenteel vallen de ruim 4000 stadswachten onder verschillende wetten, namelijk de Melkert-regeling, de Wet Instroom Werkzoekenden en de Wet Sociale Voorzieningen. Dit leidt tot grote verschillen voor het inkomen van stadswachten.

Deel: ' Politievakorganisatie ACP en CFO willen stadswacht-CAO '
Lees ook