Politiebond ACP


Politievakorganisatie ACP luidt de noodklok over EK 2000

Bestuur verantwoordelijk voor veilig werken tijdens het voetbaltoernooi.

De Politievakorganisatie ACP luidt de noodklok over de veiligheid van politiemensen tijdens de EK 2000. De afgelopen maanden worden gekenmerkt door een nagenoeg algehele radiostilte over dit onderwerp De bestuurlijk verantwoordelijken, landelijke en lokaal, moeten die verantwoordelijkheid nu toch echt snel invulling geven en maatregelen nemen in het belang van de veiligheid van de politiemensen en de bezoekers tijdens het komende voetbalkampioenschap. Alleen op die manier kunnen, zoveel als mogelijk is, ongewenste situaties worden voorkomen en wordt het voor politiemensen mogelijk om veilig te werken tijdens het voetbalkampioenschap.

Door het invoeren van een verlof en cursusstop tijdens het EK komt er, binnen de gehele Nederlandse politie, ongeveer 20 procent extra politiecapaciteit beschikbaar om ingezet te worden. De extra benodigde middelen, nodig om deze collega´s het werk veilig te laten uitvoeren, zijn echter nog niet geregeld.
Bij voorbeeld de zaken op het gebied van als extra verbindingsmiddelen en vervoer, zijn tijdens het EK een grote bron van zorg (en in de meeste gevallen niet beschikbaar).
De huidige verbindingsmiddelen zijn in het recente verleden niet voldoende bedrijfszeker gebleken tijdens crisissituaties. Ook de benodigde beschikbare verbindingsmiddelen voor volgend jaar, zijn in aantal waarschijnlijk onvoldoende om de extra personeelscapaciteit te voorzien, en op die manier een deel van de veiligheid te verzorgen.

De verantwoordelijkheid voor de inzet van de politie tijdens de EK 2000 ligt op het bestuurlijke niveau. De ACP vraagt zich af wat er gebeurt als politiemensen tijdens het EK in gevaarlijke situaties worden gebracht, ontstaan door bestuurlijke falen of de gebrekkige organisatie. Zaken als veiligheidsvesten en pepperspray zijn, samen met de vaardigheidstrainingen, bij uitstek middelen die het politiewerk veiliger kunnen maken en een bijdrage leveren aan het beheersen van geweld. Het is voor de ACP onverteerbaar dat financiële aspecten het snel invoeren van veiligheidsvesten de in de weg staan. Veiligheid van politiemensen heeft dus kennelijk zijn prijs.

Door het niet invoeren hiervan voor de EK 2000, bestaat het gevaar dat politiemensen worden gedwongen naar middelen te grijpen, waar zij achteraf in persoon voor ter verantwoording worden geroepen. De ACP vraagt zich af wat in die gevallen de gevolgen zijn voor de verantwoordelijke bestuurders. Wij vragen daarom nu daarom dit probleem onder de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties!

Hoewel de tijd dringt, is het nu nog niet te laat om de zaken goed te organiseren!

Deel: ' Politievakorganisatie ACP luidt noodklok over EK 2000 '
Lees ook