Ingezonden persbericht

Persbericht

Poolse verzekeringsgigant Allianz gebruikt SMS om hun agenten te informeren over commissie en ander belangrijk nieuws

3.000 medewerkers van Allianz maken gebruik van TOPCALL's SMS-oplossing

Wenen/Zaltbommel, juli 2002 - Allianz heeft het bedrijfsproces voor hun mobiele medewerkers sterk verbeterd dankzij een professionele SMS-oplossing van TOPCALL International AG en haar lokale partner Softex Telecom. De inzet van de nieuwe technologie maakt het mogelijk dat de organisatie direct informatie kan verzenden over vragen van klanten, commissiebedragen en belangrijke mededelingen naar de mobiele tele-foons van haar verzekeringsagenten door middel van SMS-berichten. Na de introductie van deze oplossing heeft Allianz geconstateerd dat het aantal inkomende telefoongesprekken van haar agenten tijdens piekuren 30 procent is gedaald. Tegelijkertijd is de duur van de gesprekken gemid-deld bijna 50 procent korter. Op dit moment maken meer dan 3.000 me-dewerkers van de verzekeringsgigant al gebruik van de nieuwe mogelijk-heid.

De wereldwijd opererende financierings- en verzekeringsgroep Allianz biedt een brede reeks producten op het gebied van levensverzekeringen en andere verzekeringsdiensten en financiële diensten. Ongeveer 80 procent van alle verzekeringsagenten bieden hun diensten tegenwoordig buiten de kantooromgeving aan. De SMS-oplossing zorgt ervoor dat de organisatie regelmatig gegevens naar de mobiele telefoons van haar medewerkers verstuurt. Dat gebeurt via de TOPCALL Server die geïnte-greerd is met de Oracle database van de organisatie. De oplossing on-dersteunt zowel emailberichten, ontvangstaankondiging ('You've got new mail') en het direct doorsturen van web portal inquiries ('Please con-tact...') als actuele informatie over maandelijkse commissiebetalingen. Hierdoor worden vroegere vertragingen van 2-3 dagen voorkomen, toen bevestigingen van commissiebetalingen via de post werden verstuurd.

De verbeterde informatiestroom heeft geleid tot een duidelijk hogere te-vredenheidniveaus van de medewerkers, met een geschatte verminde-ring van het aantal binnenkomende gesprekken van agenten tijdens piekuren van 30 procent. De informatie bereikt de mobiele medewerkers nu sneller en de agenten worden beter geïnformeerd. Dat heeft geleid tot een hogere motivatie. Daarnaast heeft Allianz haar klantenondersteu-ning duidelijk verbeterd doordat vragen via de website en email sneller worden afgehandeld. Mobiliteit in combinatie met de mogelijkheid om op elk moment en overal met agenten contact te hebben heeft gezorgd voor een duidelijke verbetering van de klanttevredenheid.

Om de klantenondersteuning zelfs nog verder te verbeteren heeft Allianz overwogen haar huidige installatie uit te breiden voor extra 'informatie op afroep'-scenario's. Bij voorbeeld: klanten kunnen informatie vragen over premies; de omvang van hun claim of de huidige omvang van hun le-vensverzekering via SMS.

Jerzy Tarabula, Software Division Manager van Allianz Poland, verdui-delijkt: "Na weloverwogen analyse van het huidige aanbod hebben we besloten voor de TOPCALL SMS oplossing te kiezen. Doorslaggevend was de prijs-/prestatie-verhouding, in combinatie met het hoge niveau van dienstverlening en de mogelijkheid om zowel onze Oracle database als andere specifieke applicaties te integreren. De implementatie van de nieuwe technologie heeft ons de mogelijkheid geboden om aanzienlijke toegevoegde waarde voor onze klantengeoriënteerde medewerkers te krijgen binnen een zeer kort tijdsbestek."

Deel: ' Poolse verzekeringsgigant Allianz gebruikt SMS om hun agenten te inf.. '
Lees ook