Universiteit Twente


99/008 26 januari 1999

Prof. Popma benoemd tot faculteitsdecaan Technologie & Management

Prof.dr. T.J.A. Popma is door het College van Bestuur benoemd tot decaan van de faculteit Technologie & Management van de Universiteit Twente. Hij volgt prof.dr.ir. J.J. Krabbendam op.

Prof. Popma is benoemd tot 1 juli aanstaande. Of zijn decanaat daarna wordt verlengd hangt af van de ontwikkelingen rond de voorgenomen reorganisatie van de faculteiten. Gekozen is voor Popma vanwege diens ruime bestuurlijke ervaring. De hoogleraar Materiaalkunde van de faculteit Elektrotechniek was van september 1992 tot en met december 1996 rector magnificus van de UT.

Prof. Krabbendam was faculteitsdecaan van juni 1993 tot januari 1997 en van april 1998 tot januari 1999. Hij keert terug naar zijn wetenschappelijk vakgebied technisch management en organisatiekunde.

Contactpersoon Voorlichting: M.A.M. van Zaalen, tel. (053) 4892214

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Popma faculteitsdecaan Technologie & Management UT '
Lees ook