Populariteit woning bij windmolen lager door slagschaduw


UTRECHT, 20160315 -- Windmolens produceren niet alleen het nodige geluid, maar ook bewegende slagschaduw die als overlast wordt ervaren. Huizen naast windmolens zijn daarmee niet altijd even populair in de verkoop, en dalen zelfs gemiddeld bijna twee procent in prijs. Verhuizen.com zocht uit wat slagschaduw precies inhoudt, en of een windturbine in de nabijheid van een woning af te raden is.

Windturbines van tegenwoordig zijn behoorlijk groot, met een gemiddelde van honderd meter hoogte. Geluid- en schaduwoverlast zijn helaas de bijproducten. Slagschaduw van windturbines is deels een bewegende schaduw, veroorzaakt door de ronddraaiende wieken. Valt deze schaduw op een woning of ander pand, dan kan dit als hinderend worden ervaren. De bewegende schaduw wisselt soms met fel zonlicht, en als de zon laag aan de hemel staat, rijkt de slagschaduw behoorlijk ver.

Om overmatige overlast in te perken, is wetgeving in het leven geroepen. Zo is de mogelijkheid om de windturbine stil te zetten verplicht bij molens die dichtbij woningen en andere bevolkte plekken staan. De grens van het aantal dagen slagschaduw per jaar is verder bepaald op een maximum van 17 dagen, waarbij het niet meer dan twintig minuten per keer mag duren. Opgeteld gaat het dus jaarlijks maximaal om iets minder dan zes uur.

Bij de aankoop of verkoop van een huis nabij windturbines is de slagschaduw dus begrijpelijkerwijs een belangrijke besluitfactor. Een windmolen komt immers nooit volledig zonder overlast. Veel mensen zijn zich bewust van deze mogelijke hinder, waardoor de populariteit van dergelijke woningen er, ondanks de wetgeving, enigszins onder te lijden heeft. Volgens onderzoek van het economiegerichte Tinbergen Instituut werden huizen binnen een straal van twee kilometer van een windmolen tussen de 1,4 en 2,3 procent minder waard. De onderzoekers onderzochten de periode tussen 1985 en 2011, en richtten zich specifiek op Nederlandse casussen. Of de invloed van nabije windmolens nog altijd even groot is, en of dat in de toekomst zo blijft, is echter niet te zeggen.


Deel: ' Populariteit woning bij windmolen lager door slagschaduw '
Lees ook