PERMANENT ORGAAN VAN OVERLEG

POR ROEPT TUSSENPERSONEN OP OVER TE GAAN OP A-NET

Het POR is verontrust over het feit dat op dit moment nog steeds circa éénderde van het electronisch berichtenverkeer verloopt via het oude ADN netwerk en niet via het nieuwe A-net. Om aan het ADN berichtenverkeer te kunnen blijven deelnemen dienen alle tussenpersonen de overstap naar het A-net vóór 1 januari 2000 te maken. Het oude netwerk is per die datum niet meer operationeel omdat het niet millenniumproof is.

De systeemhuizen hebben vanaf dit voorjaar veel energie gestoken in het tijdig voorzien van al hun klanten van nieuwe communicatiesoftware die de aansluiting verzorgt op het nieuwe A-net, dat wel millenniumproof is. Ook hebben zij diverse keren de tussenpersonen geattendeerd op de noodzaak om tijdig op het A-net over te gaan. Veel assurantiekantoren reageerden direct positief, een aantal reageerde niet. Ook ABZ, dat het branchenetwerk verzorgt voor het electronische berichtenverkeer, heeft om die reden regelmatig schriftelijk gewezen op de noodzaak om tijdig gebruik te gaan maken van het A-net. Tussenpersonen die de nieuwe software niet tijdig installeren kunnen vanaf 1 januari 2000 namelijk geen gebruik meer maken van het ADN berichtenverkeer, waaronder de maandelijkse prolongaties. Het POR roept daarom alle betrokkenen op, de noodzakelijke aanpassingen alsnog snel door te (laten) voeren om te voorkomen dat de betreffende assurantiekantoren moeten terugvallen op handmatige verwerking van mutaties en prolongaties. De concurrentiepositie van het intermediaire distributiekanaal kan daardoor op termijn worden aangetast.

Den Haag, 15 november 1999

Informatie:
POR: S.L. van Almkerk, telefoon 033-4798200

Zoekwoorden:

Deel: ' POR roept tussenpersonen op over te gaan op A-net '
Lees ook