Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

PortableGear trekt zich terug uit IDG-zaak

Haarlem, 3 juli 2002 - PortableGear belooft niet langer complete artikelen van www.WebWereld.nl over te nemen. Reden voor het inbinden: het gebrek aan financiële middelen.

De hobbysite zal volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zijn 'ligitieuze handelwijze staken en gestaakt houden', zo blijkt uit een fax van de advocaat aan IDG-advocaat Benistant. Als reden voor de opvallende ommezwaai geeft Martijn van der Maas van PortableGear het gebrek aan financiële middelen om zich in een kort geding te verweren: "Toen ik er nog eens goed over nadacht, schrok ik toch wel erg van de kosten."

Nick van Leeuwen, Content & Technology Manager van IDG.nl , is blij met het bereikte resultaat maar zegt de gang van zaken onbevredigend te vinden. "Ik heb begrepen dat Alberdingk Thijm voor zijn diensten alleen reiskosten wilde ontvangen. Het is dan volkomen ongeloofwaardig nu het ontbreken van middelen als argument voor het terugtrekken aan te voeren. Wij waren van mening een ijzersterke zaak te hebben, dus ik was wel benieuwd naar de mening van de rechter. Maar het is onze inschatting dat PortableGear de zaak op z'n merites beoordeeld heeft en daar nu conclusies aan verbindt."

Voor de volledige berichtgeving gaat u naar: www.WebWereld.nl

Over WebWereld
www.WebWereld.nl
WebWereld is een uitgave van IDG.nl en verzorgt een continue berichtgeving over het laatste ICT-nieuws uit binnen- en buitenland. Op werkdagen worden tevens ruim 45.000 geregistreerde gebruikers op de hoogte gebracht via de gratis WebWereld Nieuwsbrief.

Deel: ' PortableGear trekt zich terug uit IDG-zaak '
Lees ook